header afbeelding
 
 

De zorg voor onszelf en anderen is in de eerste plaats een persoonlijke opdracht. En dat voert terug naar de basisvraag: hoe wil ik leven? Wat voor mens wil ik zijn, wat voor dokter, wat voor bestuurder? Trage vragen, die rust en ruimte voor bezinning vereisen. Die hopen we te kunnen bieden.


Programmadirectie Arjo Klamer en Pieter Wijnsma
 

Ethiek van leven en zorgen

Graag brengen we een programma van onze partner, de Academie voor Medisch Specialisten, onder de aandacht. Het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur en de Academie voor Medisch Specialisten bieden dit programma gezamenlijk aan aan managers én medici.

 

Het startpunt van alle westerse ethiek ligt bij de vraag van Socrates ‘Hoe te leven?’ De term ‘ethiek’ is afgeleid van het Griekse ‘ethos’: levenshouding. In dit programma willen we, vanuit die brede opvatting over ethiek, deelnemers de ruimte bieden om stil te staan bij de wijze waarop zij in hun leven en hun werk staan. We besteden aandacht aan morele vragen rondom het zorgproces, het eigen functioneren als professional of manager, de inrichting van de zorg in onze samenleving en de inrichting van het eigen leven.

 

Doelgroep

  • Medisch specialisten, overige leden van medische staven en overige medici
  • Management van ziekenhuizen, GGZ-instellingen en overige zorginstellingen waar medici werkzaam zijn

 

Programmaopzet

Het programma bestaat uit 9 modules van een (halve) middag en avond, gespreid over een jaar. In het programma staat het gesprek tussen de deelnemers over de eigen morele vragen centraal. Dat gesprek wordt gevoed door de gezamenlijke bestudering en bespreking van een aantal klassieke teksten over ethiek. Deze worden toegelicht door een aantal hoogleraren. De inzichten die dit oplevert, trachten we toe te passen op gezamenlijk te bespreken casuïstiek uit leven en werk van de deelnemers en aangereikt door de cursusleiding.

 

Programmaleiding

De programmaleiding is in handen van prof. dr. Arjo Klamer en drs. Pieter Wijnsma.

 

Praktische informatie

Het programma gaat van start op 7 september 2017. Voor meer informatie en inschrijving, kunt u terecht op de website van de Academie voor Medisch Specialisten: https://www.academiemedischspecialisten.nl/cursus/ethiek-van-leven-en-zorgen/

 

  AMS-Ethiek-van-leven-en-zorgen.pdf