header afbeelding
 
 

‘Als arts ben je vooral bezig met troubleshooten. Ik wil ook graag anticiperen, een visie ontwikkelen en een leidende rol in processen nemen. Niet alleen lopende zaken oplossen. Daarom begon ik aan het Imagine2 programma.’ 


Pieter Honkoop, deelnemer Imagine2
 

Imagine2: ervaringen van deelnemer Pieter Honkoop

 

Pieter Honkoop, MDL-arts bij het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht, is deelnemer sinds september 2016. Hij is blij met het programma tot nu toe: ‘Het biedt me persoonlijke ontwikkeling met een praktisch handvat. Want wat ik leer, pas ik direct toe in de praktijk.’

Verbeterdoel

Het Imagine2 programma is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Ten eerste is er een clinical leadership-programma dat de deelnemers in staat stelt een voortrekkersrol te vervullen bij het verbeteren van de zorg. Het onderdeel bestuurlijk programma betrekt de Raden van Bestuur en besturen van de medische staf. Het derde onderdeel, het verbeterprogramma, draait om een concreet verbeterdoel binnen de zorg. En juist die combinatie vond Honkoop aantrekkelijk: ‘Voor het verbetertraject kozen we in overleg met de Raad van Bestuur voor het onderwerp dure geneesmiddelen. Dat is problematiek die nu speelt in het ziekenhuis, en omdat de RvB achter dit verbetertraject staat, weten we dat er iets gebeurt met het werk wat we nu doen. Al zijn de bestuurders tot nu toe nog niet bij het verbetertraject zelf betrokken.’ Dat zal in orde komen in de tweede helft van het programma, waarin sessies met het bestuur zijn gepland. 

De samenwerking zoeken

Dure geneesmiddelen: ze drukken op het budget van het ziekenhuis, maar een duidelijke visie op de keuze voor bepaalde middelen, was er bij het Albert Schweitzer ziekenhuis nog niet. Met de collega’s die ook deelnemen aan Imagine2, wil Honkoop hier verandering in brengen. ‘Wij willen een flowchart maken die kan helpen bij de keuze om een duur geneesmiddel voor te schrijven. Waar moet je aan voldoen, wie geeft er akkoord en welke geneesmiddelen komen in aanmerking? Het interessante is dat we gaandeweg het ziekenhuis beter leren kennen. Ik kom in contact met gremia waar een arts normaal gesproken niet zo veel mee te maken heeft. Zo blijken er collega’s die met dit vraagstuk al bezig zijn. Die mensen willen we dus meenemen in ons verbeterprogramma. Binnenkort hebben we bijvoorbeeld ook een afspraak met een zorgverzekeraar. We willen natuurlijk wel dat onze plannen aansluiten bij hun ideeën. In de gaten hebben wie de spelers zijn, niemand passeren en weten hoe je kunt samenwerken met verschillende persoonlijkheden, dat zijn belangrijke dingen die het programma me meegeeft. Het zijn voorwaarden om het verbeterprogramma duurzaam te laten slagen.’

Waardevol

Een van de grootste uitdagingen is het vinden van tijd voor het programma in de drukke agenda van een specialist. Honkoop: ‘Voor je het weet verzand je weer in de dagelijkse beslommeringen. Maar ik maak graag tijd; ik vind het programma heel inspirerend. Ik leer veel over leiderschapskwaliteiten en mijn eigen ontplooiing daarin. Ik ondervind hoe een project aan te pakken, er een leidende rol in te nemen en te zorgen dat het slaagt. Daar ga ik ook in de toekomst nog veel baat bij hebben.’