header afbeelding
 
 

‘Ik heb in dit programma ervaren dat ik soms naar voren moet bewegen, en soms een pas op de plaats moet maken, om de ander in beweging te krijgen. Dat pas ik nu toe in mijn werk.’


Pieter Kees de Groot, gynaecoloog bij Spaarne Gasthuis en deelnemer Imagine2
 

Imagine2: ervaringen van deelnemer Pieter-Kees de Groot

Return on investment


‘Het Imagine2 programma loopt nu een half jaar en ik merk al dat ik veel heb geleerd. In mijn rol als voorzitter van een verloskundig samenwerkingsverband kreeg ik de behoefte om bestuurlijke achtergronden beter te begrijpen. Als voorzitter probeer je al die verschillende partijen, verloskundigen, kraamzorginstanties, gynaecologen en het ziekenhuis, bij elkaar te krijgen. Daar kon ik wel handvatten bij gebruiken.’

 

Toepassen in de praktijk


‘Soms moet je een groep mee zien te krijgen in een koers, of je moet onderhandelen als je zoekt naar een oplossing. Ik leer nu hoe ik dat op verschillende manieren kan aanvliegen. Een verhelderende les was de boksles die we kregen. Ik ervaarde toen dat ik soms naar voren moet bewegen, en soms een pas op de plaats moet maken, om de ander in beweging te krijgen. Dat pas ik nu toe in mijn werk. We zijn bezig met de implementatie van een digitaal zorgpad voor patiënten. Ik wil heel graag dat die applicatie van de grond komt en heb de neiging om de kar te gaan trekken. Maar door me op gezette tijden juist even op de achtergrond te houden, zie ik dat anderen in beweging komen en zaken oppakken.’

 

Persoonlijke ontwikkeling


‘In dit programma leer ik over mijn persoonlijkheid: ik ben soms een jonge hond, die enthousiast achter alle nieuwe ideeën aan rent. Ik leer nu dat als ik even afwacht, ik ruimte laat voor anderen om samen met mij op te trekken. Ik ben niet altijd de aangewezen persoon om een probleem op te lossen. Samen in beweging komen is dan waardevoller. Ik heb ook veel aan de gesprekken met mijn mentor. Zij staat dichtbij, kent mijn werkomgeving en kan me spiegelen in mijn plannen. Mentorsystemen voor AIO’s hebben we al langer. Maar op dit niveau is het nieuw voor mij. Die mentor, die houd ik er voorlopig wel in.’

 

Betrokken bestuurders


‘Doordat de bestuurders zijn betrokken bij het programma, zijn ze nog beter op de hoogte van de kwaliteitsprojecten waar we in dit programma mee bezig zijn. Ik en mijn collega’s die ook aan Imagine2 deelnemen, leren ook beter de onderhandeling met hen aangaan. Het is belangrijk dat bestuurders betrokken zijn. Want als een dokter bestuurlijke dingen doet, dan moet daar tijd en geld voor gereserveerd zijn, het moet gefaciliteerd worden, zodat je je op die taken kunt focussen.’