Situated Novelty

Auteur(s): Maarten Janssen

Jaar publicatie: 2016

 

Samenvatting

Situated Novelty Een studie naar innovatie en de governance van innovatie in de zorgpraktijk

 

De verwachtingen over de bijdrage van innovatie aan de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg zijn vaak hoog, maar de teleurstellingen ook vaak groot als ze niet worden waargemaakt. Drie inherente spanningen in het debat over innovatie maken dat het innovatievraagstuk vragen oproept over de governance van innovatie. Hoe kunnen we innovatie zodanig sturen, managen en organiseren dat innovatieprocessen bijdragen aan een betere zorg.

 

Om meer over de governance van innovatie te leren onderzocht Maarten Janssen verschillende innovatiepraktijken van binnenuit. Door getuige te zijn van innovatieprocessen bij ondernemers, in de revalidatiezorg, in het ziekenhuis, in de langdurende zorg, in innovatieprogramma’s en bij de ontwikkeling van nieuwe behandelingen en beroepen, zijn inzichten opgedaan in wat zorginnovatie is, in hoe innovatieprocessen lijken te verlopen en in hoe we iets kunnen zeggen over de waarde van innovaties. Deze lessen, in het proefschrift samengevat in het ‘Situated Novelty perspectief’, laten zien dat waardevolle innovatie meer is dan nieuwe technologie, dat innovatie vaak niet voorspelbaar verloopt en dat innovatieprocessen eigenlijk nooit af zijn en om continue aandacht vragen.

 

Maarten Janssen concludeert dan ook in zijn proefschrift dat er een kanteling in het denken over innovatie in de zorg nodig is. Van een beeld van het uitrollen van bewezen praktijken of best-practices naar meer aandacht voor het proces van innoveren. Hierin dient men meer in te spelen op kansen voor wat betrokkenen lokaal als goede zorg zien, moet met het werk in innovatie stimuleren, reflecteren op de normatieve aspecten van innovatie en ruimte te bieden voor continue aanpassingen en falen. Hiervoor is meer aandacht nodig voor het innovatieve en lerende vermogen van bestuurders, managers en professionals. Het proefschrift ‘Situated Novelty’ biedt een eerste aanzet voor de kanteling in het denken en handelen in relatie tot zorginnovatie.

 

Het volledige proefschrift is hier te downloaden en/of terug te vinden op www.situatednovelty.com