Ondernemen in de GGZ Uit idealisme of door overlevingsdrang?

Auteur(s): Reinoud Bijkerk

Jaar publicatie: 2007

 

Samenvatting

Afstudeerscriptie postacademische opleiding MBA-Health Centrum voor Management Development in de zorg instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus Universiteit Rotterdam, maart 2007

 

 Thesis Reinoud Bijkerk