Groot & klein in lijn: een onderzoek naar strategie en bedrijfsvoering van kleinschalige zorg in grootschalige settings

Auteur(s): Olaf van der Heide en Frank Kodden

Jaar publicatie: 2008

 

Samenvatting

Een afstudeerscritpie in het kader van de MBA-Health, een opleidingsprogramma van de Erasmus Universiteit te Rotterdam. 12 april 2008

 

 Thesis Olaf vd Heide en Frank Kodden