Het Managementteam: een mythe? Een onderzoek naar de toegevoegde waarde van het MT

Auteur(s): Johan Groen en Aad de Groot

Jaar publicatie: 2008

 

Samenvatting

thesis MBA-Health april 2008

 

 Thesis Johan Groen en Aad de Groot