Is de tijd rijp voor Maczorg? Over de toepassing van franchising voor kleinschalig aangeboden maar groots georganiseerde zorg

Auteur(s): R. Meijer en C.C. Koenders-de Rijke

Jaar publicatie: 2009

 

Samenvatting

Deze thesis gaat over de mogelijke toepassingen van franchise voor de zorgsector.

 

 Is de tijd rijp voor Maczorg