Uit de kinderschoenen! Marktgericht strategisch beleid van kinderziekenhuizen: een vergelijkende studie over positionering van kinderziekenhuizen in Nederland en Amerika

Auteur(s): Betty Rikken en Michel Rudolphie

Jaar publicatie: 2009

 

 Uit de kinderschoenen 2009