Mindset & Lean, een beinvloedbare combinatie? Is de invoering van onderdelen van Lean van invloed op de mindset?

Auteur(s): Tamara Kroll

Jaar publicatie: 2014

 

 Tamara Kroll, Mindset leaneen beinvloedbare combinatie