De meerwaarde van assessmentinstrumenten bij de omslag naar zelfsturing: 3 case studies

Auteur(s): Marieke van de Ven-Dijkman, psychiater

Jaar publicatie: 2016

 

 Marieke van de Ven-Dijkman Thesis