De Regiebehandelaar - Een onderzoek naar het effect van de regiebehandelaar op de verantwoordelijkheidsverdeling tussen managers en behandelaars

Auteur(s): drs. Nelien Pannekoek

Jaar publicatie: 2016

 

 Nelien Pannekoek Thesis, Regiebehandelaar mhba