Samen, voor elkaar - Een onderzoek naar kritieke randvoorwaarden voor effectieve netwerksamenwerking in Sociale Wijkteams binnen het Sociaal Domein

Auteur(s): drs. Jessica Heuperman

Jaar publicatie: 2016

 

 Jessica Heuperman Thesis