Spiegelbeeld kwaliteitskader gehandicaptenzorg

 

Het rapport Spiegelbeeld kwaliteitskader gehandicaptenzorg werd samengesteld door Wilma van der Scheer en Annemiek Stoopendaal. Zij organiseerden onder meer twee invitational conferences voor betrokkenen uit de gehandicaptenzorg, van cliënten en medewerkers tot toezichthouders. De onderzoeksvraag was: hoe helpt het kwaliteitskader voor de langdurige gehandicaptenzorg organisaties om het leren en verbeteren in de sector te stimuleren? 


Uit het onderzoek blijkt dat verschil doet leren. 


Het onderzoek laat zien dat het kwaliteitskader voor verschillende personen verschillende dingen betekent. 
Door het delen van die ervaringen tussen medewerkers en teams kan individueel leren organisatie leren worden. 
Door het delen van ervaringen met interne én externe betrokkenen kan organisatieleren ook sector leren worden.

En kan een permanente feedbackloop ontstaan tussen beleid en praktijk.

 

Op de website van vgn leest u een verslag van de dag, in woord en beeld.

 

Het onderzoeksrapport vindt u hier.