header afbeelding
 
 

‘Deze leergang is voor bestuurders en toezichthouders in de langdurende zorg. Wel of niet investeren in vastgoed is met de nieuwe tariefstructuur een strategische afweging van zorgorganisaties geworden. Dat vraagt om visie op zorg en afwegingen in de uitvoering daarvan’.


Richard Janssen 
 

Strategisch vastgoedbeleid


Juist nu verdient de strategische context van vastgoed aandacht. In de vraag naar zorg is er sprake van flinke dynamiek en diversificatie. Dit programma geeft u inzicht in de strategische vraagstukken rond uw zorgvastgoed op de lange en middellange termijn. U kijkt hierbij ook naar de zorgbehoefte in het eigen adherentiegebied. In het programma is ook aandacht voor de financiële exploitatie en de financieringsvormen van zorgvastgoed. Het programma rust deelnemers toe op het nemen van strategische beslissingen met betrekking tot zorgvastgoed. Er is aandacht voor de ontwikkelingen in de zorg en de veranderende behoeften aan huisvesting. Steeds kijken we daarbij naar de praktijk en de impact van ontwikkelingen in de sector op de eigen organisatie.


Doelgroep
De leergang richt zich op bestuurders en toezichthouders van organisaties in de langdurende zorg die te maken hebben met vastgoedvraagstukken. De groep bestaat uit maximaal 20 deelnemers.
 

Accreditatie
Toezichthouders kunnen de leergang opvoeren bij de NVTZ onder kennis- en competentieontwikkeling.
 

Programmaopzet
De themaleergang bestaat uit twee bijeenkomsten van één dag. De themaleergang is zo ingericht dat de aangereikte kennis direct kan worden toegepast ten behoeve van de vastgoedvraagstukken van bestuurders en toezichthouders. De kennisoverdracht, interactie met andere deelnemers en de relatie met de praktijk dragen bij aan de inspiratie en professionele interesse van deelnemers. Er wordt bij de programmering rekening mee gehouden dat zowel bestuurder als toezichthouder(s) van eenzelfde organisatie deelnemers zijn.


Data 2022 


De dagen vangen aan om 10:00 uur en eindigen rond 18:00 uur.


Kosten en locatie
Het cursusgeld voor Strategisch Vastgoedbeleid 2022 bedraagt € 1.680,- inclusief cursusmateriaal. Prijzen onder voorbehoud van inflatiecorrectie. De bijeenkomsten vinden plaats op een locatie in het midden van het land.