Onderhandelen & Zorgverkoop 

Studiedag met Gerrit Zalm, Erik van Raaij, Gerjan Prins, Paul de Schipper en Muriel Bos

 

Contracteren en onderhandelen als zorginstelling: hoe doe je dat? Ingrijpende veranderingen in het stelsel hebben zorgcontractering de laatste tijd veel complexer gemaakt. Zorginstellingen merken de gevolgen van de ontbinding van de AWBZ, de overgang van verantwoordelijkheden naar de gemeenten via de WMO en de Jeugdwet, en de inzet van de verzekeraars binnen de Zorgverzekeringswet op selectieve inkoop.

 

Bestuurders worden geconfronteerd met vragen als:

  • Hoe organiseer ik het contracteerproces en welke rol hebben de professionals hierbij?
  • Welke rol pak ik eigenlijk zelf in de onderhandeling?
  • Hoe werk ik aan vertrouwen?
  • Wanneer is escalatie naar de pers een optie?
  • Wordt het tijd om bepaalde zorgvormen af te stoten?

 
Dit soort kwesties vraagt van bestuurders om zorgcontractering te blijven professionaliseren. Tijdens deze studiedag bij het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur willen we het hebben over goede praktijken, competenties en bestuurlijke dilemma’s.
 
De studiedag vindt plaats op:
 
Donderdag 24 mei 2018 van 14.00 tot 17.30u
Erasmus Paviljoen, Erasmus Universiteit Rotterdam

 

Gedurende de middag belichten we verschillende invalshoeken, die de basis vormen van een goed contract of nog beter van een goede contractuele relatie. Gerrit Zalm zal zijn ervaringen vanuit de kabinetsformatie met ons delen daar waar het gaat om onderhandelen en de bestuurlijke dilemma’s daarbij. Hoe onderhandel je met meerdere partijen, hoe overbrug je tegenstellingen en creëer je wederzijds vertrouwen? Wat is de rol in onderhandelingen van de media, de locatie en tactiek? Allemaal elementen die bijdragen aan een duurzame effectieve samenwerking.
 
Vanuit de zorg zullen Paul de Schipper, bestuurder van Emergis en Muriel Bos, directeur Klantrelaties en Zorgcontractering van de Bascule, reflecteren op hun eigen contracteer praktijk. Beide hebben te maken met diverse partijen, zoals verzekeraars, zorgkantoren en gemeenten. Paul de Schipper kwam met zijn organisatie in november nog in het nieuws door het onderhandelingsspel te verplaatsen naar de media. Wat heeft dat opgeleverd? De Bascule heeft contracten met gemeenten maar ook met verzekeraars. Wat zijn de verschillen?

 

Met de bijdrage van Gerjan Prins, zorginkoper bij VGZ, verplaatsen we het perspectief naar een contractpartner in het proces. Hij zal ingaan op de wijze waarop VGZ het contracteerproces onderbouwt met gegevens en op welke wijze zij professionals uitdagen om hun prestaties te vergelijken en tot een permanent verbeterproces te komen.
 
Erik van Raaij, hoogleraar Purchasing & Supply Management in Healthcare (Erasmus Universiteit Rotterdam) zal deze middag optreden als moderator en daarbij natuurlijk zijn expertise inzetten op het terrein van contracteren en contractrelaties.

 

Inschrijven

Aanmelden voor deze studiedag kan middels het inschrijfformulier
De kosten voor deze studiemiddag bedragen € 70
 

Programma

24 mei 2018
 

14:00-14:30 uur

Ontvangst en registratie 

 

14.30 – 14.50 uur

Welkom en inleiding door prof. dr. Richard Janssen

 

14:50 – 15:00 uur

Wat kenmerkt goede onderhandeling? Prof. dr. Erik van Raaij

 

15:00 – 15:30 uur

Vraaggesprek met Gerrit Zalm, door prof. dr. Erik van Raaij 

 

15:30 – 16:30 uur

Paneldiscussie bestuurlijke dilemma’s o.l.v. dr. Joost Zuurbier

  • Gerjan Prins / Zorginkoop VGZ
  • Muriel Bos / De Bascule Jeugdpsychiatrie
  • Paul de Schipper / Emergis

16:30 – 17:00 uur

Resumerend: discussie met de zaal over bestuurlijke stellingnames door
prof. dr. Richard Janssen

 

 

Locatie

Erasmus Paviljoen, Erasmus Universiteit Rotterdam
Burgemeester Oudlaan 350 te Rotterdam