Over de Laprélezing

 

Ruud Lapré is een van de oprichters van wat nu Erasmus Centrum voor Zorgbestuur heet. Jarenlang was hij een belangrijke steunpilaar, inspiratiebron en zakelijk geweten. Zijn kennis van de sector en zijn visie op besturen zijn belangrijke bouwstenen geweest voor de ontwikkeling van onze programma’s. De Masterclass is daarvan het meest sprekende voorbeeld. Ruim twintig jaar geleden begonnen op zijn initiatief, was en is dé Masterclass een begrip in de wereld van zorgbestuur. Overigens is Ruud niet alleen een founding father van ons centrum, maar ook van het instituut voor Beleid & Management Gezondheidszorg (tegenwoordig Erasmus School of Health Policy & Management ofwel ESHPM). 

 

Kwetsbaarheid 
Ruud en zijn vrouw Marga hebben middelen beschikbaar gesteld om eens in de twee jaar aandacht te vragen voor het specifieke van besturen in de gezondheidszorg. Kennis van de sector is onontbeerlijk om een goede bestuurder te kunnen zijn, aldus Ruud. Maar die kennis van binnen moet gecombineerd worden met kennis van buiten. Voor zorgbestuurders geldt dat zij én het primaire proces van zorgverlening moeten begrijpen én in staat moeten zijn strategische keuzes te maken met distantie en kennis van de context. De overtuiging en ervaring van Ruud is ook dat leidinggeven aan een zorginstelling pas goed mogelijk is als bestuurders weten wat afhankelijkheid van zorg doet met mensen. Patiënten en cliënten zijn kwetsbaar en dat mag nooit veronachtzaamd worden. 

 

Visie op zorgbesturen
Ruuds gedachtegoed brengen wij verder in de vorm van een tweejaarlijkse Laprélezing. Wij organiseren deze bijeenkomst met ESHPM. Geheel in lijn met de passie van Ruud Lapré, is er tijdens het programma ook aandacht voor kunst.