Studiedag Onderhandelen & Zorgverkoop 

 

Donderdag 24 mei 2018, Erasmus Paviljoen, Erasmus Universiteit te Rotterdam.

 

Onlangs is het SCP rapport verschenen over de contractering in de WMO en de problemen die zorginstellingen ervaren hierbij. Ook in de Jeugdwet worden aanbieders geconfronteerd met grote problemen als gevolg van de contractering en de diversiteit hierin. In dat kader is er daarom ook onlangs een wetsherziening verzonden aan de Tweede Kamer die de Minister de mogelijkheid geeft om standaardisatie en uniformering af te dwingen. In de Zvw is men bekend met de hoofdlijnenakkoorden en de moeilijkheden om individuele volume-issues als gevolg van verzekerdenmutaties of specifieke kosten onderhandelbaar te maken.
 
Vele instellingen maken momenteel professionaliseringsslagen daar waar het gaat om de inrichting van hun zorgcontractering. Maar evenzo vele instellingen benaderen zorgcontractering nog als ware zij nog onderdeel van een budgetstelsel. Tijdens deze studiedag bij het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur willen we het hebben over de bestuurlijke dilemma’s in dit relatief nieuwe werkveld.
 
Bestuurders worden geconfronteerd met vragen als:
  • welke rol pak ik eigenlijk zelf in de onderhandeling;
  • heb ik een aparte verkoopafdeling nodig?
  • wanneer ga ik naar een bestuurder van de andere partij?
  • wanneer schakel ik de pers in?
  • wie zijn wij eigenlijk in het adherentiegebied?
  • wordt het tijd om bepaalde zorgvormen af te stoten?
  • wie onderhoudt de relaties met de betrokken stakeholder?
Deze en andere bestuurlijke vragen die u bezighouden willen we gezamenlijk bespreken op donderdag 24 mei 2018. 
 
Locatie: Erasmus Paviljoen, Erasmus Universiteit te Rotterdam.
 
Aanmelden voor deze studiedag kan middels het inschrijfformulier
De kosten voor deze studiemiddag bedragen € 70