Dr. Kris Vanhaecht

Kerndocent Clinical Leadership Imagine2
+32 16 37 77 60 
kris.vanhaecht@kuleuven.be

 

Kris Vanhaecht is sinds januari 2016 deeltijds verbonden aan het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur als kerndocent Clinical Leadership binnen het Imagine2 programma.

 

Kris combineert zijn werk in Nederland met een positie als deeltijds Assistant Professor aan het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid (LIGB) van de KULeuven, België. Daar heeft hij de leerstoel Kwaliteit en Patiëntveiligheid binnen het LIGB. Hij promoveerde in 2007 op de organisatie van zorgprocessen en zorgpaden en doceert sindsdien kwaliteit & patiëntveiligheid aan de faculteit geneeskunde te Leuven. Zijn onderzoeksdomeinen zijn o.a. de organisatie van zorgprocessen, kwaliteitsbeleid alsook de omgang met medewerkers betrokken bij calamiteiten. Hij is internationaal actief als secretaris generaal van de European Pathway Association en is faculty member van het Institute for Healthcare Improvement te Boston.