Drs. Lucie Boonekamp

Programmadirecteur Academische Leergang Zorg Management
010 - 408 8576 / 06 - 21 55 73 59

boonekamp@eshpm.eur.nl

 

Lucie Boonekamp was tot 2020 programmadirecteur van Nieuw Verpleegkundig Leiderschap, van 2010 tot en met 2019 was zij tevens programmadirecteur van de Academische Leergang Zorg Management.

 

Daarnaast is zij docent Strategische Positionering en Zorgmarketing binnen de MHBA en mede-programmaleider van het Leadership Mentoring Nursing Research Program voor gepromoveerde verplegingswetenschappers van het UMC Utrecht. 


Lucie Boonekamp's roots liggen bij de Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM). Na afronding van haar studie in 1990 bleef zij daar 10 jaar  verbonden als docent en onderzoeker op de terreinen Management en Strategie & Marketing. Dit laatst genoemde vak doceerde zij tevens in diverse (post)doctorale programma’s, aanvankelijk binnen TIAS en Avicenna en later bij het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur.


Lucie Boonekamp heeft haar activiteiten aan de universiteit van meet af aan gecombineerd met werken in de praktijk van de gezondheidszorg. Zij was achtereenvolgens extern organisatieadviseur in de V&V-sector, innovator zorgprojecten in een instelling voor verstandelijk gehandicapten, intern adviseur in een academisch ziekenhuis, directeur en partner bij organisatieadviesbureaus voor de zorgsector. Sinds 2008 is zij directeur van Luce Consult. Haar werkzaamheden bestaan voornamelijk uit advisering en begeleiding van zorgorganisaties bij vraagstukken van strategische positionering, verandermanagement en leiderschap. Ook is zij coach van zorgbestuurders en managers. 


Haar werk in onderwijs en adviespraktijk combineert zij met bestuurlijke functies: zij is o.a. vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen van woningcorporatie QuaWonen en lid van de Raad van Commissarissen van zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid.