Drs. Maartje Op de Coul 

Programmaleider maatwerk
opdecoul@eshpm.eur.nl

 

Maartje Op de Coul vervult voor Erasmus Centrum voor Zorgbestuur de rollen van programmaleider en intervisiebegeleider bij diverse maatwerkprogramma’s.

Maartje is organisatieadviseur in de zorg en begeleidt bestuurders, managers en teams in ziekenhuizen en langdurige zorginstellingen bij complexe vraagstukken op het gebied van besturing, strategieontwikkeling, samenwerking en professionalisering van de zorg.

Zij is onder meer gespecialiseerd in het thema (besturen ten tijde van) zorgtransformatie. Zij vindt het leuk en nuttig organisaties te helpen zich zo te organiseren dat de lokale gemeenschap, waar formele en informele zorgverleners toe behoren, aan zet komt om gezondheid in de toekomst beschikbaar te houden voor alle inwoners. Kortcyclisch ontwikkelen en samen met ‘andere anderen’ aan dat doel werken ziet zij als de meest kansrijke aanpak.

De rollen van programmaleider en intervisiebegeleider bij Erasmus Centrum voor Zorgbestuur beschouwt zij als kans om volgens die aanpak zorgbestuurders en –professionals samen verder te helpen op weg naar toekomstbestendige zorg. Hen in een lerende setting een sterke en plezierige onderlinge band op te laten bouwen is in haar ogen de meest duurzame manier van werken.