header afbeelding
 
 

‘Voor duurzame kwaliteitsverbetering is de bijdrage van artsen onmisbaar. Tegelijkertijd is het niet alleen een zaak van medici. Het vraagt betrokkenheid en leiderschap van iedereen in het ziekenhuis om de zorgverlening voortdurend te vervolmaken, bij te slijpen en waar nodig radicaal te veranderen.’


Wilma van der Scheer, programmadirecteur Imagine2
 

Imagine2

Imagine2 is een programma voor medisch specialisten én ziekenhuizen. Het doel van het programma is medisch specialisten toe te rusten om als clinical leader een leidende rol te nemen in de continue verbetering van zorg.


Clinical leadership betekent visie ontwikkelen, durven innoveren, voorbeeldgedrag tonen en enthousiasmeren. Medisch specialisten krijgen in dit programma training in persoonlijk leiderschap, kwaliteitsverbetering en veranderkunde. Ze verkennen eigen valkuilen en werken aan capaciteiten als zelfreflectie, communicatie en omgaan met tegenslagen.


Deelnemers brengen de rol van clinical leader direct in praktijk door het voortouw te nemen in een concreet verbetertraject in de eigen organisatie. Elk ziekenhuis wil het beste doen voor zijn patiënten. Daarom heeft elk ziekenhuis wel een of meer projecten lopen voor de optimalisatie van zorgverlening, patiëntvriendelijkheid of logistieke processen. Medisch specialisten kunnen hierin als clinical leaders bij uitstek verschil maken.


Zij kunnen verbeteringen in gang zetten die verder strekken dan hun eigen vakgebied en zo van betekenis zijn voor het hele ziekenhuis. Artsen hebben een sleutelrol, dat merken we eens te meer tijdens crises zoals de COVID-19-pandemie. Maar zij kunnen het niet alleen. Imagine2 brengt voortrekkers binnen het ziekenhuis bij elkaar en stelt hen in staat samen stappen te zetten in de realisatie van kwalitatief goede en veilige zorg.

 

Deelnemers

Deelnemende medisch specialisten maken een steile leercurve door. Zij krijgen een breed palet aan kennis en vaardigheden aangereikt dat hen in staat stelt te groeien in hun rol als clinical leader. Alle ziekenhuizen in Nederland kunnen deelnemen aan Imagine2, van STZ-ziekenhuizen tot algemene en academische ziekenhuizen.


Het programma betrekt ook leden van raden van bestuur en het bestuur van de medische staf van de deelnemende ziekenhuizen, en de verantwoordelijk manager voor kwaliteit en veiligheid. In het clinical-leadership-programma is ruimte voor maximaal 24 medisch specialisten. Ieder deelnemend ziekenhuis vaardigt twee tot vier medisch specialisten af.

 

Programmaleiding

Eindverantwoordelijk voor Imagine2 is prof. dr. Wilma van der Scheer, directeur van Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Zij begeleidt de bijeenkomsten voor bestuurders en medici. Veranderkundige ondersteuning wordt geleverd door dr. Relinde de Koeijer, programmamanager en onderzoeker bij Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Zij is als programmamanager een belangrijk aanspreekpunt voor deelnemers, verbeterteamleden en (medisch) bestuurders.

 

Accreditatie
Aan dit programma zijn 40 accreditatiepunten toegekend door het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) van de KNMG.

 

Praktische informatie

De kosten voor deelname in 2024 zijn € 31.000 per ziekenhuis voor twee medisch professionals (exclusief overnachtingskosten). In totaal kunnen per ziekenhuis maximaal vier medisch professionals deelnemen. Voor de derde en vierde deelnemer bedragen de kosten € 7.750 per persoon.
Prijzen onder voorbehoud van inflatiecorrectie.


De bijeenkomsten vinden plaats op een centraal gelegen locatie in het land.


Data 2024
 

 • Module 1:
  Donderdag 14 maart, vanaf 15.30 uur
  Vrijdag 15 maart, 9.00-16.30 uur
   
 • Module 2:
  Donderdag 18 april, 9.00-16.30 uur
   
 • Module 3:
  Donderdag 23 mei, 9.00-16.30 uur
   
 • Module 4:
  Donderdag 20 juni, vanaf 15.30 uur
  Vrijdag 21 juni, 9.00-16.30 uur
   
 • Module 5:
  Donderdag 19 september, vanaf 15.30 uur
  Vrijdag 20 september, 9.00-16.30 uur
   
 • Module 6:
  ​Donderdag 17 oktober, vanaf 15.30 uur

  Vrijdag 18 oktober, 9.00-16.30 uur