Bijdragen aan de kwaliteit van de besturing van de zorg.

Erasmus Centrum voor Zorgbestuur biedt goed gefundeerde, actuele postacademische opleidingsprogramma’s voor leiders in de gezondheidszorg: bestuurders, managers én professionals. 
Als onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam verbindt Erasmus Centrum voor Zorgbestuur onderzoek en wetenschap met de praktijk.

 


Onderwijsprogramma's


Laprélezing met Floris Alkemade:
Van betere antwoorden naar betere vragen
 

Een sector, een land, een wereld in transitie. Het is een tijd van enorme uitdagingen en grote beloftes, die juist in de zorgsector samenkomen. In de Laprélezing op 1 november gebruikte arhcitect Floris Alkemade zijn verbeeldingskracht om ons mogelijkheden te laten zien van radicale transitie in de zorg.

 

 

 

 


Nieuws en blogs

Onderzoek: de regio als plaats van zorg
22-02-2024
Steeds meer wordt ‘de regio’ gezien als een veelbelovende plaats om zorgnetwerken te organiseren als antwoord op, onder andere, toenemende arbeidsmarkttekorten. Tegelijkertijd is de regio als plaats van zorg verre van ontwikkeld, en conflicteert het met een beleidsparadigma geënt op gereguleerde concurrentie.

Studiedag 14 mei: Gedeeld leiderschap in netwerken
30-01-2024
De studiedag van 2024 staat in het teken van Gedeeld leiderschap in netwerken. Welke moed en moeite vraagt dit?

Bestuurlijke moed: buiten de lijntjes kleuren
17-01-2024
Waarom besluiten directeuren wel of geen bestuurder te worden? Gefascineerd door deze vraag doen Helene Wüst en Martijn Jansen (CMC) onderzoek.

 


Oratie en symposium Wilma van der Scheer

Op vrijdag 3 februari 2023 sprak Wilma van der Scheer haar rede uit bij de aanvaarding van haar ambt van bijzonder hoogleraar Leiderschap en Besturing in de Zorg. Daaraan voorafgaand organiseerden Erasmus Centrum voor Zorgbestuur en ESHPM een symposium rond het thema gedeeld leiderschap.