Bijdragen aan de kwaliteit van de besturing van de zorg.

Erasmus Centrum voor Zorgbestuur biedt goed gefundeerde, actuele postacademische opleidingsprogramma’s voor leiders in de gezondheidszorg: bestuurders, managers én professionals. 
Als onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam verbindt Erasmus Centrum voor Zorgbestuur onderzoek en wetenschap met de praktijk.

 


Onderwijsprogramma's


Oratie en symposium Wilma van der Scheer

Op vrijdag 3 februari 2023 sprak Wilma van der Scheer haar rede uit bij de aanvaarding van haar ambt van bijzonder hoogleraar Leiderschap en Besturing in de Zorg. Daaraan voorafgaand organiseerden Erasmus Centrum voor Zorgbestuur en ESHPM een symposium rond het thema gedeeld leiderschap.

 


Nieuws en blogs

Nieuw programma: Het Andere Gesprek
23-03-2023
In de dagelijkse bestuurspraktijk volgen vraagstukken die om een beslissing vragen, elkaar vaak in hoog tempo op. Juist af en toe vertragen komt de besluitvorming ten goede. Vertragen, de tijd nemen, staat centraal in het programma 'Het Andere Gesprek' van Anita Wydoodt.

Nieuw programma: Regie in Zorgnetwerken en Zorgketens
13-03-2023
In mei start het programma Regie in Zorgnetwerken en Zorgketens, met programmaleider Frank Beemer. In dit programma bekwamen netwerk- en ketenregisseurs zich in hun netwerkleiderschap: bewust en strategisch interveniëren, om uiteenlopende belangen te verbinden.

'Besturen is goed overbrengen waar apothekers voor staan'
19-02-2023
Dat besturen vraagt 'naar buiten gericht zijn'. Wat houdt dat in voor apothekers? Wilma van der Scheer licht toe in dit artikel, onlangs verschenen in het Pharmaceutisch Weekblad.

 Afscheid Pauline Meurs

Op 1 juli hield Pauline Meurs haar afscheidscollege als hoogleraar Bestuur van de Gezondheidszorg. Voorafgaand aan het college vond het symposium ‘Op de grens van wetenschap en wensdenken’ plaats.