ACTUEEL

Imagine2: inschrijven 2017 nog mogelijk
20-04-2017
Imagine2 is een programma voor medisch specialisten én ziekenhuizen, dat medisch specialisten toerust om een leidende rol te nemen in de continue verbetering van zorg.

Nominatie voor proefschrift Maarten Janssen
20-04-2017
Het proefschrift Situated Novelty van Maarten Janssen is genomineerd voor de Karolinska Medical Management Centre/EHMA Research Award 2017.

Inschrijving MHBA geopend!
14-11-2016
Inschrijving geopend: Executive Master of Health Business Administration. Vorm geven aan de zorg van de toekomst. Voor wie verschil wil maken. De gezondheidszorg heeft leiders nodig die richting kunnen geven aan vernieuwing. Daarom is er de Master of Health Business Administration van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur – de enige internationaal geaccrediteerde MBA specifiek voor de zorg- en welzijnssector.

Imagine2: betere zorg met clinical leadership
24-06-2016
Het programma Imagine2, voor betere ziekenhuiszorg met clinical leadership, komt onder de hoede van Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Het is een initiatief van STZ, de vereniging van voorhoedeziekenhuizen die samen werken aan betere patiëntenzorg.

 

BLOG

Pauline Meurs: Als de geheimen verdwijnen
20-04-2017
Het wetsvoorstel Wijziging van de Gezondheidswet en de Jeugdwet is eind vorig jaar zonder enig rumoer aangenomen. Deze wet creëert een wettelijke grondslag én een verplichting tot het actief openbaar maken van toezichtgegevens en sanctiebesluiten door (onder andere) de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Maarten Janssen: Anders kijken naar innovatie
07-04-2017
Om tot zorginnovatie te komen moeten managers hun denken kantelen van het denken in uitrolbare en opschaalbare best practices naar een op het innovatieproces gerichte benadering.

Pauline Meurs: De professional maakt het verschil
13-03-2017
Met deze veelzeggende en hoopvolle titel besteedt het Nederlands Congres Volksgezondheid op 12 en 13 april 2017 aandacht aan de essentiële rol die professionals vervullen bij een goede zorgrelatie én bij een goede gezondheidszorg.

Pauline Meurs: Goede zorg begint bij een beter thuis
01-02-2017
Met deze titel parafraseer ik op ‘betere zorg begint met een goed gesprek’. Beter thuis in de dubbele zin van het woord: de meeste mensen die ook zorg nodig hebben wonen thuis. Beter thuis is ook een oproep: we moeten meer werk maken van de kwaliteit van het wonen. Nederland vergrijst steeds verder, het liefst willen we vitaal oud worden en zo lang mogelijk zelfstandig blijven. En dat lukt alleen met vernieuwende initiatieven op het gebied van passende huisvesting, toegankelijke buurten en gericht op de versterking van sociale verbanden.

Pauline Meurs: De ziekte 'het moet helemaal anders'
27-10-2016
De ziekte ‘het moet helemaal anders met het zorgstelsel’ speelt weer op. Het is duidelijk weer verkiezingstijd, zeven maanden lang zullen wij om de oren worden geslagen met allerhande voorstellen ter linker en ter rechterzijde met een gemeenschappelijke noemer: Het huidige zorgstelsel moet drastisch worden aangepast.


 

Master Class voor Zorgbestuurders