Bereikbaarheid

Wij zijn op dit moment bereikbaar via de persoonlijke mailadressen van het team of via het algemene mailadres info@erasmuscentrumzorgbestuur.nl


Onderwijsprogramma's


Laatste nieuws

Besturen in coronatijd: beleef het mee
25-06-2020
Een crisis met gezondheid als middelpunt: al direct was duidelijk dat de corona pandemie belangrijke inzichten oplevert over besturen en leiderschap in de zorg. Wij maken een interviewreeks over besturen in coronatijd.

Interview met Lucie Boonekamp in verpleegkundig vakblad VS
11-06-2020
“De rol van verpleegkundig specialisten is én blijft uitermate belangrijk. Zij zijn bij uitstek geëquipeerd om een leidende rol te spelen in de uitdagingen rondom gezondheid waar we als samenleving voor staan,” aldus Lucie Boonekamp in een interview in VS, het vakblad voor Verpleegkundig Specialisten.


Laatste blogs

Pauline Meurs: De valkuil van de centrale besluitvorming
10-07-2020
Wat in crisistijd goed werkt, kan in vredestijd juist heel verkeerd uitpakken. Het is een valkuil om in de simplistische redenering te vervallen dat een eenduidige en heldere besluitvorming altijd beter is dan een met moeite bereikt compromis.