Bijdragen aan de kwaliteit van de besturing van de zorg.

Erasmus Centrum voor Zorgbestuur biedt goed gefundeerde, actuele postacademische opleidingsprogramma’s voor leiders in de gezondheidszorg: bestuurders, managers én professionals. 
Als onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam verbindt Erasmus Centrum voor Zorgbestuur onderzoek en wetenschap met de praktijk.

 


Onderwijsprogramma's


Gedeeld Leiderschap in Netwerken
Welke moed en moeite vraagt dit?
 

Om de uitdagingen aan te gaan en transitie mogelijk te maken, moeten zorgorganisaties en andere partijen in het sociaal domein samen aan de slag. Samen(net)werken brengt gedoe en puzzels en dwingt soms tot kleine stapjes. Het vraagt moed om naar voren te stappen en je uit te spreken, en moeite om iets extra's te doen. Op de studiedag op 14 mei wisselden we kennis en ervaringen met elkaar uit.

 


Nieuws en blogs

De werkvloer aan zet
06-06-2024
De oplossingen voor de uitdagingen in de ouderenzorg? Die komen niet van beleidstafels, maar van de werkvloer. Gedeeld leiderschap is de grondslag om professionals de ruimte te laten en de afstand tussen zorg en bestuur te verkleinen.

Jaarverslag 2023
03-06-2024
We hebben in 2023 - mede dankzij de mooie vragen uit het veld - veel nieuws kunnen ontwerpen en ontwikkelen. We hebben op vele plekken en manieren geprobeerd ons steentje bij te dragen aan de opgaves waar we met de gezondheidszorg voor staan.

De kansen en uitdagingen van netwerken
29-05-2024
Vanmiddag was de promotie van Oemar van der Woerd. In zijn proefschrift ‘The ethnography of caring networks’ (‘De etnografie van zorgende netwerken’) onderzoekt hij zorgende netwerken als een sturingsorde in de maak.

 


Laprélezing met Floris Alkemade:
Van betere antwoorden naar betere vragen
 

Een sector, een land, een wereld in transitie. Het is een tijd van enorme uitdagingen en grote beloftes, die juist in de zorgsector samenkomen. In de Laprélezing op 1 november gebruikte architect Floris Alkemade zijn verbeeldingskracht om ons mogelijkheden te laten zien van radicale transitie in de zorg.