ACTUEEL

Bestuurders in beeld: onderzoek naar de trends en trendbreuken in het besturen van zorgorganisaties
19-12-2017
Eens in de vijf jaar voert het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur in samenwerking met de NVZD een onderzoek uit naar hoe bestuurders in de zorg hun werk uitvoeren en tegen hun...

Verslag 3 november 'Crisis in de zorg: Besturen in zwaar weer'
12-12-2017
Wat doe je als bestuurder tijdens een crisis, wanneer je vol in de wind komt te staan? Dat is een vraag die zorgbestuurders zich al zouden moeten stellen voordat de storm losbarst. Op 3 november organiseerden we daarom een bijeenkomst rond het thema: ‘Crisis in de zorg: besturen in zwaar weer’. Onder leiding van Pauline Meurs wisten ervaringsdeskundigen en experts het publiek te boeien met hun verhalen en advies.

Master Class 2018: inschrijven nog mogelijk
14-07-2017
De Master Class is een vrijplaats voor reflectie en dialoog, waar zorgbestuurders afstand kunnen nemen vande waan van de dag. Deelnemers verkennen samen met collega's maatschappelijke veranderingen en het kiezen van positie daarin. Aanmelden voor de editie die in februari 2018 van start gaat, kan nog steeds.

 

BLOG

Oratie Richard Janssen: Besturen als een voetballer
12-12-2017
Onzekerheden en risico’s zijn de afgelopen jaren voor zorginstellingen fors toegenomen. Daar komt bij dat de kostengroei onder druk blijft, evenals de arbeidsmarkt. De zorgvraag zal echter blijven groeien. Een dergelijke constellatie vraagt om tweebenig besturen: tegelijkertijd consolideren en innoveren.

Conflict in het ziekenhuis: ligt het aan het bedrijfsmodel?
15-09-2017
Conflicten tussen de medische staf en besturen van ziekenhuizen kunnen verstrekkende gevolgen hebben. Over de oorzaken hiervan en kansen die er liggen, verscheen deze maand een artikel in BoardRoom zorg, met bijdragen van Piet Hein Buiting en Wilma van der Scheer.

Lizette van Veen-Berkx: Operatiekamers beter benut
11-07-2017
Hoe ga je als ziekenhuis efficiënt om met de OK-tijd? Door middel van benchmarking van hun OK-data kunnen de acht Nederlandse UMC’s hun bedrijfsvoering voortdurend verbeteren. Op basis van mijn onderzoek doe ik vier aanbevelingen voor het verbeteren van het benutten van de OK-tijd.


 

Master Class voor Zorgbestuurders