Bijdragen aan de kwaliteit van de besturing van de zorg.

Erasmus Centrum voor Zorgbestuur biedt goed gefundeerde, actuele postacademische opleidingsprogramma’s voor leiders in de gezondheidszorg: bestuurders, managers én professionals. 
Als onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam verbindt Erasmus Centrum voor Zorgbestuur onderzoek en wetenschap met de praktijk.

 


Onderwijsprogramma's


Gedeeld Leiderschap in Netwerken
Welke moed en moeite vraagt dit?
 

Om de uitdagingen aan te gaan en transitie mogelijk te maken, moeten zorgorganisaties en andere partijen in het sociaal domein samen aan de slag. Samen(net)werken brengt gedoe en puzzels en dwingt soms tot kleine stapjes. Het vraagt moed om naar voren te stappen en je uit te spreken, en moeite om iets extra's te doen. Op de studiedag op 14 mei wisselden we kennis en ervaringen met elkaar uit.

 


Nieuws en blogs

Promotie Oemar van der Woerd 29 mei
18-04-2024
Zorgende netwerken: wat betekenen ze voor het werken in de zorg? Oemar van der Woerd deed onderzoek naar netwerk- en regiovorming en promoveert op woensdag 29 mei op zijn onderzoek 'De etnografie van zorgende netwerken: het uiteenrafelen van een sturingsorde in de maak'.

Vacatures: PhD students op thema gedeeld leiderschap
04-03-2024
Binnen de academische werkplaats zorgbestuur zijn er twee vacatures voor promovendi op het gebeid van gedeeld leiderschap (0,8-1 fte).

Onderzoek: ondersteuning welzijn zorgprofessionals
04-03-2024
Zorgprofessionals zetten zich dagelijks in voor zowel goede kwaliteit van zorg als het toekomstbestendig maken van de zorg.

 


Laprélezing met Floris Alkemade:
Van betere antwoorden naar betere vragen
 

Een sector, een land, een wereld in transitie. Het is een tijd van enorme uitdagingen en grote beloftes, die juist in de zorgsector samenkomen. In de Laprélezing op 1 november gebruikte architect Floris Alkemade zijn verbeeldingskracht om ons mogelijkheden te laten zien van radicale transitie in de zorg.