Coronabeleid Erasmus Centrum voor Zorgbestuur

 

Het coronavirus en de maatregelen en adviezen van overheid en RIVM kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor onze onderwijsprogramma’s.
Kijk voor de op dit moment geldende richtlijnen op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

 

Het liefst komen we op onze onderwijsdagen echt bijeen, voor een optimale en directe kennisuitwisseling. Groepsdynamiek, informele contactmomenten en het plezier dat daarbij hoort, zijn online niet te vangen. Naast een voortzetting in aangepaste - online - vorm, vinden onze onderwijsprogramma’s daarom zo veel mogelijk op locatie plaats. Uiteraard nemen wij daarbij geen onnodige risico’s. Op de locaties waar we samen mogen komen volgen we de richtlijnen. Soms zullen wij bijeenkomsten verplaatsen naar een locatie waar meer ruimte is. Wij informeren u daar dan zo tijdig mogelijk over. 

 

Wanneer dat voor u of vanuit uw organisatie wenselijk of noodzakelijk is, is het mogelijk om het onderwijs online te volgen. Soms is een hybride vorm van gedeeltelijk online en gedeeltelijk fysieke bijeenkomsten mogelijk. We hebben inmiddels ervaring met diverse varianten. Voor maatwerkprogramma’s gelden dezelfde overwegingen. Uiteraard blijven wij altijd in goed overleg met de organisatie en deelnemers.

 

Heeft u vragen over uw deelname of het bijwonen van bijeenkomsten, dan kunt u contact opnemen met de programmaleider of programmacoördinator van het programma.