Adviesraad

De adviesraad van Erasmus Centrum voor Zorgbestuur heeft een belangrijke rol in de kwaliteitsborging van onze programma’s. Leden van de adviesraad zijn deskundigen op het gebied van de gezondheidszorg, vertegenwoordigen onze doelgroep (zijn alumnus), bieden input vanuit de wetenschap of bekleden een relevante positie in het brede veld van de gezondheidszorg.

 

Door kritische reflectie en discussie dagen zij ons uit continu te blijven werken aan verbetering. Zij helpen ons het niveau van de programma’s hoog te houden en voorop te lopen bij nieuwe ontwikkelingen. De advisering betreft alle aspecten van onze programma’s: strategie, opzet, inhoud en uitvoering.

 

Leden van de adviesraad zijn:

 

 
 

'Goede gezondheidszorg is van levensbelang voor mensen en onmisbaar voor een welvarende samenleving. Zorgbestuurders moeten veel belangen tegelijk dienen, de verwachtingen zijn hoog. Solidaire en toegankelijke zorg moet immers worden waargemaakt. Erasmus Centrum voor Zorgbestuur helpt zorgbestuurders én andere leiders in de zorg de verbinding te leggen tussen de samenleving en de gezondheidszorg en hun maatschappelijke legitimatie te versterken.'


Prof. dr. Kim Putters, directeur Sociaal Economische Raad en universiteitshoogleraar 'Brede Welvaart'
 
 

‘In een zo complexe en dynamische sector als de gezondheidszorg is de kwaliteit van het bestuur—en daarmee de professionaliteit van bestuurders—een groot goed. Erasmus Centrum voor Zorgbestuur draagt hieraan bij door de lange ervaring in het opleiden van bestuurders, met programma's van topkwaliteit die gevoed worden uit de praktijk en de wetenschap. Ik zie het als een eer om hieraan bij te mogen dragen.’

foto: Caren Huygelenfoto: Caren Huygelen

Prof. dr. Roland Bal, hoogleraar Healthcare governance aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
 
 

'We staan aan de vooravond van grote veranderingen in de zorg: meer en beter in netwerken samenwerken en aansluiten bij het sociale domein om gezondheid en welzijn van burgers te verbeteren of te behouden. Dit vraagt veel van het leiderschap van de mensen in de zorg. Erasmus Centrum voor Zorgbestuur draagt met al zijn kennis en kunde al jaren bij aan leiderschapsvraagstukken. Het is voor mij dan ook een voorrecht om in deze adviesrol betrokken te zijn bij de programma’s van het Centrum, in deze dynamische periode.’


Drs. Roxanne Vernimmen, toezichthouder en voormalig bestuurder OLVG
 
 

'Uitdagende ontwikkelingen, zoals de grotere vraag om eigen regie van mensen, het tekort aan zorgmedewerkers en de kansen die digitalisering bieden, vormen een complexe opgave. We moeten in dialoog met elkaar op zoek naar andere, slimme, digitale oplossingen die recht doen aan de behoeftes van mensen. Erasmus Centrum voor Zorgbestuur is een inspiratie voor leiders in de zorg die zich uitgedaagd voelen met deze opgave aan de slag te gaan. Met veel plezier lever ik mijn bijdrage aan de adviesraad.'


Drs. Vivian Broex, lid raad van bestuur Diakonessenhuis
 
 

'De maatschappij ontwikkelt zich, de zorg ontwikkelt zich. Niet meer dan logisch dat bestuurders (zowel de huidige generatie als toekomstige talenten) zich ontwikkelen. Een van de plekken om die ontwikkeling vorm te geven is Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Als zorgbestuurder, alumnus en burger lever ik graag een bijdrage aan de ontwikkeling van een passende programmering en onderzoek!'


Drs. Ronald Schmidt, lid raad van bestuur Cordaan

 

 
 

 


Prof. dr. Liesbeth Noordegraaf-Eelens, hoogleraar Transformatief Academisch Onderwijs bij Erasmus School of Philosophy