Adviesraad

De adviesraad van Erasmus Centrum voor Zorgbestuur heeft een belangrijke rol in de kwaliteitsborging van onze programma’s. Leden van de adviesraad zijn deskundigen op het gebied van de gezondheidszorg, vertegenwoordigen onze doelgroep (zijn alumnus), bieden input vanuit de wetenschap of bekleden een relevante positie in het brede veld van de gezondheidszorg.

 

Door kritische reflectie en discussie dagen zij ons uit continu te blijven werken aan verbetering. Zij helpen ons het niveau van de programma’s hoog te houden en voorop te lopen bij nieuwe ontwikkelingen. De advisering betreft alle aspecten van onze programma’s: strategie, opzet, inhoud en uitvoering.

 

Leden van de adviesraad zijn:

 

 
 

 


Prof. dr. Kim Putters, hoogleraar Beleid en sturing van de zorg in de veranderende verzorgingsstaat en directeur Sociaal Cultureel Planbureau

 

 

 
 

‘In een zo complexe en dynamische sector als de gezondheidszorg is de kwaliteit van het bestuur—en daarmee de professionaliteit van bestuurders—een groot goed. Erasmus Centrum voor Zorgbestuur draagt hieraan bij door de lange ervaring in het opleiden van bestuurders, met programma's van topkwaliteit die gevoed worden uit de praktijk en de wetenschap. Ik zie het als een eer om hieraan bij te mogen dragen.’

foto: Caren Huygelenfoto: Caren Huygelen

Prof. dr. Roland Bal, hoogleraar Healthcare governance aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
 
 

 

 

Goed bestuur in de zorg doet ertoe. En goed bestuur, dat betekent zelfreflectie, open staan voor feedback en een passie om te leren. Mooi dat Erasmus Centrum voor Zorgbestuur zich hier zo stevig voor inzet. Als zorgbestuurder en alumnus van de Master Class, en vanuit mijn actieve betrokkenheid bij de beroepsvereniging van zorgbestuurders, de NVZD, denk ik daar graag in mee.’


Ernest Müter, bestuurder NSDSK
 
 
 

 

 

 

 

John Taks, lid raad van bestuur Diakonessenhuis