header afbeelding
 

Programma's

De onderwijsprogramma’s van Erasmus Centrum voor Zorgbestuur zijn toegesneden op de vraagstukken van bestuurders, managers en professionals in de zorg. De programma’s richten zich op:

 

  • Het benodigde handelingsrepertoire voor het aansturen van processen;
  • Persoonlijke effectiviteit (zelfkennis en vaardigheden);
  • Kennis over actuele en relevante thema's in de gezondheidszorg en de eigen positionering daarin.

 

Elk programma kent zijn eigen evenwicht tussen theoretische kennis, praktijkervaringen en reflectie. De doelgroep, doelstelling en persoonlijke leervragen van deelnemers bepalen mede de inhoud.

 

Voorop staat het leren uit de praktijk (eigen casuïstiek) en het leren van elkaar. Zo worden eigen ervaringen een leermiddel en benutten we optimaal de aanwezige kennis uit diverse sectoren van de gezondheidszorg.

 

De programma’s van Erasmus Centrum voor Zorgbestuur zijn er voor bestuurders, managers en in enkele gevallen ook voor verzekeraars, medewerkers van (semi)overheidsinstanties of zakelijke dienstverleners.

 

We volgen bij ons onderwijs en onderzoek de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke integriteit 2018.