Veelgestelde vragen

Bij algemene managementprogramma’s of MBA’s hebben de docenten geen of weinig kennis van de gezondheidszorg. Zij kunnen geen feedback geven op de specifieke managementvraagstukken die spelen binnen de zorg, met zijn kenmerkende combinatie van publieke, private en professionele eigenschappen.

 

Erasmus Centrum voor Zorgbestuur ziet zichzelf niet alleen als opleider, maar ook als partij in de ontwikkeling van de gezondheidszorg als geheel. Leren door interactie staat daarom centraal. Onze docenten en inleiders kunnen de brug slaan naar de specifieke context van de gezondheidszorg. Van deelnemers verwachten we dat zij in staat zijn de vertaling te maken naar hun eigen werksituatie.

Zorginstellingen maken steeds vaker deel uit van een keten van zorg. Het organiseren van effectieve allianties is een van de kernopgaven van managers en bestuurders in de komende jaren. Het is daarom relevant over domeingrenzen heen te kijken.

 

Ook vanuit carrièreperspectief is het voor deelnemers relevant om kennis te hebben van meerdere sectoren van zorg en hun netwerk te verbreden. Managers en bestuurders in de zorg maken hun carrière steeds minder vaak binnen één sector. Bovendien blijkt uit onze praktijk dat deelnemers in een divers samengestelde groep veel van elkaar leren.

Het aantal personen dat kan deelnemen aan een programma is gelimiteerd. Om didactische redenen bestaat een groep uit gemiddeld 20 personen. De bovengrens is 23 deelnemers en de ondergrens 16. Dit betekent ook dat er selectie plaatsvindt. We trachten een optimale groep samen te stellen van deelnemers uit verschillende velden van zorg, met verschillende achtergronden en functies. Andere criteria zijn ingangsniveau (opleiding, werkervaring, huidige positie) en motivatie, want de programma’s van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur zijn er voor mensen die verschil willen maken in de gezondheidszorg.

 

Bij de meeste programma’s vindt een intakegesprek plaats en in een aantal gevallen nodigen wij de deelnemers gericht uit om mee te doen.

Het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur beschikt over een exclusief docentencorps van personen op sleutelposities in de wereld van onderzoek, beleid en praktijk. Zij komen niet per definitie uit de zorg, maar zijn er wel sterk bij betrokken. Zij beschikken over vakkennis die relevant is, verkeren op posities die er toe doen voor de gezondheidszorg, zijn in staat grensvlakken te verleggen of nodigen uit eigen paradigmata binnenste buiten te keren. Zij zijn in staat een gezamenlijk zoekproces aan te gaan met de deelnemers, waarbij vragen en antwoorden vooraf niet altijd gegeven zijn.

 

We vullen ons docentencorps continu aan en zoeken naast onze vaste docenten steeds naar goede inleiders die een bijdrage kunnen leveren aan onze programma’s.

De programmadirecteuren zijn degenen die de opleiding ontwikkelen, uitvoeren en begeleiden. Zij zijn gedurende het gehele programma aanwezig. Zij bewaken de rode draad en zorgen voor een cumulatief leerproces, samen met de deelnemers.

 

De programmadirecteuren van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur hebben een wetenschappelijk profiel en een gedegen kennis van de gezondheidszorg. We vinden het essentieel dat onderzoek en state of the art van het vak ten grondslag liggen aan onze programma’s. Onze programmaleiders beschikken over een ruime ervaring in het verzorgen van opleidingen en in het werken met groepen.

Het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur is eerder een boetiek dan een supermarkt. We willen optimale kwaliteit leveren en alle aandacht geven aan de mensen die bij ons een opleiding volgen. De selectie van docenten/inleiders en de intensieve begeleiding per leergroep maakt het onmogelijk programma’s vaker dan eenmaal in het jaar uit te voeren. Daarbij zijn er ook opleidingen die een looptijd hebben van langer dan een jaar.

Deelnemers die onze programma’s volgen, krijgen bij de afronding een certificaat. De Master of Health Business Administration wordt afgesloten met een geldig diploma. De MHBA is tevens gecertificeerd.

Studiekosten die u als particulier betaalt voor opleidingen en cursussen kunnen in 2019 in veel gevallen worden afgetrokken van de belasting. Er zijn berichten dat met ingang van 1 januari 2020 deze aftrek niet meer mogelijk is. Raadpleeg voor meer informatie en de meest recente regels de website van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl).

Het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur beschikt over een rijk netwerk van deskundigen uit de hoek van theorie, praktijk en beleid die een bijdrage leveren aan onze programma’s.

 

Belangrijke kennispartners zijn onder meer:

  • NVZD, Vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg.
  • ESHPM, Erasmus School of Health Policy & Management.
  • Eidoskoop, biedt op maat gesneden vormen van reflectie voor organisatie, samenleving en persoon, en is betrokken bij verschillende programma's van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur.