Veelgestelde vragen

Bij algemene managementprogramma’s of MBA’s hebben de docenten geen of weinig kennis van de gezondheidszorg. Zij kunnen geen feedback geven op de specifieke managementvraagstukken die spelen binnen de zorg, met zijn kenmerkende combinatie van publieke, private en professionele eigenschappen.

 

Erasmus Centrum voor Zorgbestuur ziet zichzelf niet alleen als opleider, maar ook als partij in de ontwikkeling van de gezondheidszorg als geheel. Leren door interactie staat daarom centraal. Onze docenten en inleiders kunnen de brug slaan naar de specifieke context van de gezondheidszorg. Van deelnemers verwachten we dat zij in staat zijn de vertaling te maken naar hun eigen werksituatie.

Zorginstellingen maken steeds vaker deel uit van een keten van zorg. Het organiseren van effectieve allianties is een van de kernopgaven van managers en bestuurders in de komende jaren. Het is daarom relevant over domeingrenzen heen te kijken.

 

Ook vanuit carrièreperspectief is het voor deelnemers relevant om kennis te hebben van meerdere sectoren van zorg en hun netwerk te verbreden. Managers en bestuurders in de zorg maken hun carrière steeds minder vaak binnen één sector. Bovendien blijkt uit onze praktijk dat deelnemers in een divers samengestelde groep veel van elkaar leren.

Het aantal personen dat kan deelnemen aan een programma is gelimiteerd. Om didactische redenen bestaat een groep uit gemiddeld 20 personen. De bovengrens is 23 deelnemers en de ondergrens 16. Dit betekent ook dat er selectie plaatsvindt. We trachten een optimale groep samen te stellen van deelnemers uit verschillende velden van zorg, met verschillende achtergronden en functies. Andere criteria zijn ingangsniveau (opleiding, werkervaring, huidige positie) en motivatie, want de programma’s van Erasmus Centrum voor Zorgbestuur zijn er voor mensen die verschil willen maken in de gezondheidszorg.

 

Bij de meeste programma’s vindt een intakegesprek plaats en in een aantal gevallen nodigen wij de deelnemers gericht uit om mee te doen.

Erasmus Centrum voor Zorgbestuur beschikt over een exclusief docentencorps van personen op sleutelposities in de wereld van onderzoek, beleid en praktijk. Zij komen niet per definitie uit de zorg, maar zijn er wel sterk bij betrokken. Zij beschikken over vakkennis die relevant is, verkeren op posities die er toe doen voor de gezondheidszorg, zijn in staat grensvlakken te verleggen of nodigen uit eigen paradigmata binnenste buiten te keren. Zij zijn in staat een gezamenlijk zoekproces aan te gaan met de deelnemers, waarbij vragen en antwoorden vooraf niet altijd gegeven zijn.

 

We vullen ons docentencorps continu aan en zoeken naast onze vaste docenten steeds naar goede inleiders die een bijdrage kunnen leveren aan onze programma’s.

De programmadirecteuren zijn degenen die de opleiding ontwikkelen, uitvoeren en begeleiden. Zij zijn gedurende het gehele programma aanwezig. Zij bewaken de rode draad en zorgen voor een cumulatief leerproces, samen met de deelnemers.

 

De programmadirecteuren van Erasmus Centrum voor Zorgbestuur hebben een wetenschappelijk profiel en een gedegen kennis van de gezondheidszorg. We vinden het essentieel dat onderzoek en state of the art van het vak ten grondslag liggen aan onze programma’s. Onze programmaleiders beschikken over een ruime ervaring in het verzorgen van opleidingen en in het werken met groepen.

Erasmus Centrum voor Zorgbestuur is eerder een boetiek dan een supermarkt. We willen optimale kwaliteit leveren en alle aandacht geven aan de mensen die bij ons een opleiding volgen. De selectie van docenten/inleiders en de intensieve begeleiding per leergroep maakt het vaak onmogelijk programma’s meer dan eenmaal in het jaar uit te voeren. Daarbij zijn er ook opleidingen die een looptijd hebben van langer dan een jaar.

Deelnemers die onze programma’s volgen, krijgen bij de afronding een certificaat. De Master of Health Business Administration wordt afgesloten met een geldig diploma. De MHBA is tevens geaccrediteerd door de FIBAA.

Studiekosten en andere scholingsuitgaven zijn vanaf 1 januari 2022 niet meer aftrekbaar. In plaats daarvan komt de subsidieregeling STAP-budget voor werkenden en werkzoekenden. Raadpleeg voor actuele informatie de website van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl).

Erasmus Centrum voor Zorgbestuur beschikt over een rijk netwerk van deskundigen uit de hoek van theorie, praktijk en beleid die een bijdrage leveren aan onze programma’s.

 

 • Erasmus School of Health Policy & Management
  Erasmus Centrum voor Zorgbestuur is een initiatief van hoogleraren Pauline Meurs en Ruud Lapré, destijds beide hoogleraar bij Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM). Zij startten ruim 20 jaar geleden de eerste Master Class voor zorgbestuurders voor de leden van de Nederlandse Vereniging voor Bestuurders in de Zorg (NVZD). De nauwe samenwerking met ESHPM en NVZD is altijd gebleven. De ESHPM en vooral de sectie Health Care Governance (HCG) is een belangrijke samenwerkingspartner van Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Met de faculteit worden nauwe banden onderhouden op het gebied van onderzoek en onderwijs. Zo dragen medewerkers van ESHPM bij aan de onderwijs en kwaliteitsprogramma’s van het centrum – bijvoorbeeld waar het gaat over medisch en verpleegkundig leiderschap. Omgekeerd zijn medewerkers van het centrum betrokken bij de onderwijsprogramma’s van ESHPM. Doordat medewerkers van het centrum participeren in de onderzoeksprogramma’s van de sectie HCG vinden nieuwe inzichten snel hun weg naar de programma’s van het centrum. Ook worden gezamenlijk onderzoeksprojecten uitgevoerd, evenals promotietrajecten – bijvoorbeeld naar bestuurlijke kwesties rond zorgnetwerken en naar de invloed van banken en verzekeraars op het strategisch beleid van zorginstellingen
 • NVZD
  De relatie met de Nederlandse Vereniging voor Bestuurders in de Zorg (NVZD) blijkt onder meer uit de bijzondere leerstoel Management van Instellingen in de Gezondheidszorg en de deelname van bestuursleden van de NVZD in raad van commissarissen en adviesraad van Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. De leerstoel wordt op dit moment ingevuld door prof.dr. Richard Janssen. Er wordt nauw met Richard samengewerkt o.g.v. onderzoek en onderwijs. Erasmus Centrum voor Zorgbestuur verleent haar medewerking aan activiteiten van de NVZD. Pauline Meurs begeleidt bijvoorbeeld de intervisie van auditoren ten behoeve van de accreditatie voor zorgbestuurders.

 

Overige samenwerkingsrelaties

Buiten de founding fathers - NVZD en ESHPM - werkt Erasmus Centrum voor Zorgbestuur met vele partijen samen. Langdurige samenwerkingspartners zijn de Academie voor Medisch Specialisten (AMS), Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB), Universiteit Utrecht (UU) en de European Health Management Organization (EHMA).

 

 • AMS 
  Met de directie van de Academie voor Medisch Specialisten wordt geregeld afgestemd over de ontwikkelingen in de zorg en het programma aanbod. Met prof. dr. Carina Hilders, hoogleraar Medisch Leiderschap en verbonden aan de AMS, wordt samengewerkt ten behoeve van onderwijs en onderzoek.
 • NSOB 
  Voor het programma Waarden van Zorg wordt samengewerkt met de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB). De programmaleiding is in handen van prof. dr. Pauline Meurs en prof. dr. Paul Frissen.
 • UU 
  Sinds 2016 wordt samen met de Universiteit Utrecht uitvoering gegeven aan het Leadership Mentoring in Nursing Research Programma voor gepromoveerde verpleegwetenschappers. Het programma is de verantwoordelijkheid van de UU. Voor de voorbereiding en uitvoering zochten zij samenwerking met Erasmus Centrum voor Zorgbestuur, met als resultaat dat de programmaleiding in handen is van drs. Lucie Boonekamp. Het programma wordt mogelijk gemaakt door ZonMw.
 • EHMA 
  De European Health Management Association (EHMA) biedt een platform voor uitwisseling tussen managers, opleiders en wetenschappers werkzaam op het gebied van de gezondheidszorg. Het jaarcongres van de EHMA wordt door verschillende programmadirecteuren bezocht. Zij zitten o.a. deelsessies voor. In 2018 vond het congres plaats in Budapest. Jaarlijks wordt tweemaal een Program Directors meeting (PD-meeting) georganiseerd, waar programmadirecteuren van verschillende Europese opleidingen voor managers, bestuurders en professionals in de zorg kennis uitwisselen en ervaringen delen. Vanuit Erasmus Centrum voor Zorgbestuur neemt dr. Maarten Janssen deel aan de PD-meeting.