Leidinggeven(d) in de zorg

Bijdragen aan de kwaliteit van (de besturing van) de zorg, dat is de doelstelling van Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Erasmus Centrum voor Zorgbestuur biedt hiertoe goed gefundeerde en actuele postacademische opleidingsprogramma’s voor leiders in de gezondheidszorg: bestuurders, managers én professionals. Als onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam verbindt Erasmus Centrum voor Zorgbestuur wetenschap en praktijk.

 

Vormingsplaats voor bestuurders, managers én professionals


Het Centrum is tegelijkertijd een vormingsplaats en een vrijplaats. Deelnemers aan onze programma’s vinden er een platform voor het uitwisselen van kennis en ervaring. Een vrije zone om te denken over de toekomst van de gezondheidszorg. Een plek om te reflecteren op de dagelijkse praktijk en te werken aan een effectieve en authentieke werkstijl.


De programma’s van Erasmus Centrum voor Zorgbestuur stellen deelnemers in staat hoogwaardige prestaties te leveren in de veeleisende maatschappelijke omgeving van de gezondheidszorg. Wij bieden zowel een postacademische master als diverse executive opleidingen op het gebied van zorgbestuur, management en clinical leadership en een programma voor verpleegkundig leiderschap

 

 

Wetenschap als uitgangspunt


Door eigen wetenschappelijk onderzoek levert Erasmus Centrum voor Zorgbestuur een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van kennis over (besturen in) de zorg. Dat stelt ons in staat onze deelnemers actuele wetenschappelijke inzichten mee te geven. Het onderzoek is zo direct van waarde voor de praktijk.


 

Onderwijs met praktische inslag


Erasmus Centrum voor Zorgbestuur ziet zichzelf niet alleen als opleider, maar ook als partij in de ontwikkeling van de gezondheidszorg als geheel. We maken in alle programma’s de verbinding tussen theorie en praktijk. Onze inleiders, trainers en coaches kunnen de brug slaan naar de specifieke context van de gezondheidszorg. Van deelnemers verwachten we dat zij in staat zijn de vertaling te maken naar hun eigen werksituatie.


 

Kleinschalig en persoonlijk


Het Centrum biedt opleidingen in kleine groepen. Dit bevordert de interactie tussen deelnemers onderling en met docenten. Een rijk netwerk en een uitdagende ontwikkelomgeving zijn het resultaat. Deelnemers en alumni waarderen het persoonlijke contact met onze programmacoördinatoren. Maak kennis met ons team.

 

Erasmus Centrum voor Zorgbestuur wordt geleid door dr. Wilma van der Scheer. Zij geeft leiding aan de organisatie, de programma ontwikkeling en de academische werkplaats zorgbestuur.

Prof. dr. Pauline Meurs is als wetenschappelijk directeur verbonden aan Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. 

 

Voor vragen over onze programma’s en onderzoek: 010 – 408 8554 of info@erasmuscentrumzorgbestuur.nl