MhBA Alumni middag “BIJ DE TIJD”


Vrijdag 6 oktober 2017

 

Beste alumnus,

 

Graag nodigen wij jullie uit voor de alumni middag op vrijdagmiddag 6 oktober van 14.30-18.30u in Villa Heidebad, Molenweg 17 te Epe. 

 

Dit jaar staat het thema ‘vermaatschappelijking van zorg’ centraal met Erik Gerritsen,  secretaris- generaal bij het ministerie van VWS als hoofdspreker. Het begrip vermaatschappelijking beschrijft het streven om een ieder een zinvolle plek in de samenleving te laten innemen, hen daarbij waar nodig te ondersteunen en de zorg zoveel mogelijk geïntegreerd in de samenleving te laten verlopen.  Vermaatschappelijking is  al decennia lang een speerpunt van beleid, wat erop  wijst dat het een veranderingsproces van lange adem is. Het is  een zoektocht naar een nieuwe invulling van de verhoudingen tussen formele en informele zorg, individuele en collectieve voorzieningen, en publieke en private organisaties.  Het heeft dan ook niet enkel betrekking op zorg, maar op een samenhangend aanbod op meerdere levensterreinen, zoals wonen, zorg en welzijn. 

 

Erik Gerritsen zal ons deelgenoot maken van de, volgens hem, belangrijkste uitdagingen voor de vermaatschappelijking van de zorg in de (nabije) toekomst. Hij zal ingaan op de verhouding tussen beleid & uitvoering en een lans breken voor de eigen verantwoordelijkheid van zorgorganisaties en andere partijen in het vernieuwen van de zorg en het verder invullen van de beweging van vermaatschappelijking. Vervolgens staat hij meer dan open voor debat met jullie!

 

Voor en na het programma is, zoals altijd, ruim tijd ingeruimd voor napraten, herinneringen ophalen en weer nieuwe contacten leggen. 

 

Tijd: vrijdag 6 oktober 2017, 14.30-18.30u


Locatie: Villa Heidebad, Molenweg 17, 8162 PE Epe

 

Inschrijven uiterlijk 5 september 2017 via onderstaand formulier of mail naar: debruijn@bmg.eur.nl

 

Naam:*
Organisatie:*
E-mailadres:*
 

(Velden met * zijn verplicht)

 

Om uw inschrijving te voltooien, vragen wij u € 50,- inschrijfgeld over te maken op rekeningnummer NL11 ABNA 051.14.96.397 t.n.v. Erasmus Centrum voor Zorgbestuur onder vermelding van: inschrijfgeld BDT + de naam van de deelnemer.