MhBA Alumni middag “BIJ DE TIJD”


Vrijdag 6 oktober 2017

 

Dit jaar stond het thema ‘vermaatschappelijking van zorg’ centraal met Erik Gerritsen,  secretaris- generaal bij het ministerie van VWS als hoofdspreker. Het begrip vermaatschappelijking beschrijft het streven om een ieder een zinvolle plek in de samenleving te laten innemen, hen daarbij waar nodig te ondersteunen en de zorg zoveel mogelijk geïntegreerd in de samenleving te laten verlopen. Vermaatschappelijking is  al decennia lang een speerpunt van beleid, wat erop  wijst dat het een veranderingsproces van lange adem is. Het is een zoektocht naar een nieuwe invulling van de verhoudingen tussen formele en informele zorg, individuele en collectieve voorzieningen, en publieke en private organisaties. Het heeft dan ook niet enkel betrekking op zorg, maar op een samenhangend aanbod op meerdere levensterreinen, zoals wonen, zorg en welzijn. 

 

Erik Gerritsen maakte ons deelgenoot van de, volgens hem, belangrijkste uitdagingen voor de vermaatschappelijking van de zorg in de (nabije) toekomst. Hij besprak de verhouding tussen beleid & uitvoering en brak een lans voor de eigen verantwoordelijkheid van zorgorganisaties en andere partijen in het vernieuwen van de zorg en het verder invullen van de beweging van vermaatschappelijking. 

 

Download hier de sheets van de inleiding door Maarten Janssen en de presentatie van Erik Gerritsen.