header afbeelding

 

 

Regie in Zorgnetwerken en Zorgketens


In de opleiding Regie in Zorgnetwerken en zorgketens bekwamen netwerk- en ketenregisseurs zich in hun netwerkleiderschap: bewust en strategisch interveniëren, om uiteenlopende belangen te verbinden. Deelnemers leren met slimme interventies te sturen op resultaat, hoewel zij niet degenen zijn met de (formele) hiërarchische macht. De kennis en vaardigheden die de deelnemers opdoen, leren ze direct toe te passen in de eigen praktijk.


De doelgroep van het programma bestaat uit regisseurs of netwerkmanagers werkzaam bij zorgaanbieders (cure en care, eerste, tweede of derde lijn), zorggroepen, gezondheidscentra, zorgnetwerken, zorgverzekeraars, kennisinstellingen en adviesbureaus, branche- en beroepsorganisaties, en overheden en uitvoeringsorganisaties als het ministerie van VWS, inspecties of kwaliteitsinstituten.

Meer informatie over het programma vindt u in de brochure.

 

Praktische informatie
De opleiding Regie in Zorgnetwerken en Zorgketens vindt plaats op de Erasmus universitiet Rotterdam (campus Woudestein) en start op 10 mei 2023. De deelnamekosten 2023 zijn € 5.950. Prijzen onder voorbehoud van inflatiecorrectie. 

 

Data 2023
Module 1: 10 mei
Module 2: 7 juni
Module 3: 28 juni
Module 4: 13 sept
Module 5: 4 oktober
Module 6: 1 november
Module 7: 6 december