header afbeelding
 
 

‘Verandering in de zorg is er voortdurend. Maar nu bevinden we ons in een echte stroomversnelling. Gedreven door nieuwe maatschappelijke vraagstukken en technologieën die de fundamenten van de bestaande zorgverlening veranderen. Sterke medisch-inhoudelijke bestuurders zijn nodig om deze ontwikkeling in goede banen te leiden.’


Piet-Hein Buiting
 

Bestuur voor Medisch Specialist en Huisarts

De leergang Bestuur voor Medisch Specialist en Huisarts (voorheen: Medisch Specialist en Bestuur) is er voor artsen met een bestuurlijk-strategische positie, die de toekomst van de zorg willen meebepalen. Zij ambiëren wellicht een vervolgcarrière als ziekenhuisbestuurder of een andere rol in het besturen van de zorg.

In de beslotenheid van een groep collega’s gaan zij aan de slag met de uitdagingen waarvoor de sector staat, en vertalen dat naar hun eigen situatie. Al doende vergroten zij hun bestuurlijke kwaliteiten, inhoudelijke kennis en persoonlijk leiderschap. Zij komen daarmee beter in positie om strategische keuzes te maken en door te voeren. Het doel van de leergang is versterking van de bestuurlijke kwaliteiten en de persoonlijke effectiviteit van de deelnemers bij het vormgeven van de toekomst van de zorg. 

Doelgroep

De leergang is toegankelijk voor huisartsen en medisch specialisten met bestuurlijke ervaring. Bijvoorbeeld als medisch directeur van een eerstelijnscoöperatie, bestuurslid medische staf, of voorzitter van een wetenschappelijke vereniging. Zij bevinden zich in een positie waarin zij invloed kunnen uitoefenen op de strategie van de organisatie en de zorg in bredere zin. De groep bestaat uit maximaal veertien deelnemers.

Na aanmelding vindt een intakegesprek plaats. De programmaleiding besluit over definitieve deelname en let daarbij op een gevarieerde samenstelling van de groep wat betreft professionele achtergrond, diversiteit van organisaties en regionale spreiding.

Programmaopzet

Het programma bestaat uit zes bijeenkomsten van 24 uur (van donderdag 14.30 uur tot vrijdag 14.30 uur). In het programma worden verschillende werkvormen gebruikt waaronder interactieve colleges, presentaties, analyse-instrumenten van het eigen functioneren en literatuur.

 

Voor meer informatie over de inhoud van het programma, bekijk de brochure.

 

Data 2025

Module 1: 30 en 31 januari
Module 2: 13 en 14 maart
Module 3: 8 en 9 mei
Module 4: 3 en 4 juli
Module 5: 25 en 26 september
Module 6: 20 en 21 november
 

In januari 2025 gaat de leergang van start onder de nieuwe naam Bestuur voor Medisch Specialist en Huisarts (voorheen Medisch Specialist en Bestuur). Neem voor meer informatie contact op met programmacoördinator Petra Verweij.

 

Kosten

De kosten voor de leergang bedragen €9.100 in 2025. Dit is inclusief studiemateriaal, literatuur en verblijfsarrangement exclusief overnachting. Prijzen onder voorbehoud van inflatiecorrectie. 

Locatie
Centraal in het land.

Accreditatie

Voor het programma wordt accreditatie aangevraagd.