Frank Beemer


Frank Beemer is programmadirecteur van het programma Regie in Zorgnetwerken en Zorgketens. Hij is een echte reflective practioner; hij werkt ruim 20 jaar als regisseur, adviseur en begeleider van samenwerkingsverbanden, veelal in en met de zorg en sociaal domein en combineert die praktijkervaring ruim 10 jaar met coaching van en doceren aan regisseurs.