Nieuws en blogs

 

Over gedeeld leiderschap: Wilma van der Scheer in Markant
13-11-2023
In Markant, het tijdschrift van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, verscheen onlangs een interview met Wilma van der Scheer.

Hoe ont-zorgen we de zorg?
07-11-2023
Verpleegkundig specialisten staan dicht bij de cliënt, maar zijn ook de spin in het web voor andere zorgverleners. Dat maakt werken vanuit gedeeld leiderschap zo belangrijk voor hen.

Kwaliteit in de zorg: Wilma van der Scheer in Perspekt
06-11-2023
‘Je kunt beter op levensgeluk sturen dan op zorg. Dat klinkt ambitieuzer, maar is uiteindelijk makkelijker.’

Gedeeld leiderschap | Dutch Design Week 2023
26-10-2023
Wilma van der Scheer was deze week aanwezig op de Dutch Design Week in Eindhoven.

Leiding geven aan transitie
02-10-2023
"Verbind de vraagstukken van nu met die van morgen" De studieweek van de Master Class draaide om het thema transitie. Wat dat inhoudt en wat het de deelnemers bracht, laat de film over deze week zien.

Specialisme-overstijgend zorgpad: bewezen gezondheidswinst
18-09-2023
“Als je het hebt over passende zorg is het belangrijk om te kijken naar wat werkt, waarom en voor wie."

‘Meer samenwerking in de regio als oplossing voor hoog verloop'
06-09-2023
In Geld of je Leven, NPO Radio 1 gaat Richard Janssen in op de uitdagingen - en mogelijke oplossingen - die er liggen op het gebied van commitment en de arbeidsmarkt.

Gedeeld leiderschap: Wilma van der Scheer op WLIC 2023
17-08-2023
Wilma van der Scheer is dinsdag 22 augustus een van de keynote speakers op de 88e editie van het International World Library and Information Congress in Rotterdam.

MHBA theses 2023 online
07-08-2023
Onlangs hebben weer 18 deelnemers met succes hun onderzoek verdedigd. Een selectie van hun theses staat nu online.

Draagt een goed 'zorgpad' bij aan een betere gezondheid?
02-08-2023
Sterfgevallen, chronische aandoeningen en hoge zorgkosten: hart- en vaatziekten zetten het zorgstelsel onder grote druk. In het Deventer Ziekenhuis is een zorgpad ingericht voor cardiovasculair risicomanagement (CVRM).

Oog voor talent in de zorg
18-07-2023
Professionals behouden voor de organisatie, maar belangrijker nog, voor de zorg als geheel. Hoe doen we dat?

Laprélezing met Floris Alkemade
06-07-2023
Save the date: 1 november 2023 Een sector, een land, een wereld in transitie. Het is een tijd van enorme uitdagingen en grote beloftes, die juist in de zorgsector samenkomen. Op 1 november spreekt Floris Alkemade de Laprélezing uit.

Leren en verbeteren
15-06-2023
Kees de Kok onderzocht op welke manier het leer- en verbetervermogen in de zorg versterkt kan worden, resulterend in een raamwerk voor leren en verbeteren.

Risicobeheersing bij zorgorganisaties
15-06-2023
Health Economics, Policy and Law publiceerde een studie van Tessa van Dijk naar risicobeheersing en de gevolgen daarvan.

Gedeeld leiderschap | 30 mei Masterclass: De VS in de lead!
25-05-2023
Hoe kunnen verpleegkundig specialisten zelf sturing geven aan de zorg, vanuit hun eigen positie en in samenwerking met vele anderen?

Publicatie: Regionale samenwerking in Zeeuwse ouderenzorg
11-05-2023
De beloften van regionale samenwerking voor complexe problemen zijn groot. Uit recent uitgevoerd onderzoek blijkt dat regionale samenwerking niet alleen vraagt om netwerkvorming tussen zorgorganisaties, maar ook het actief vormen van ‘de regio’ als plek om gezondheidsvraagstukken aan te pakken.

Landelijke beleidsrichtlijn voor psychosociale ondersteuning
09-05-2023
Vanaf vandaag is de landelijke beleidsrichtlijn voor psychosociale ondersteuning van zorgprofessionals beschikbaar.

‘Verpleegkundigen moeten zich zonder voorzichtigheid uitspreken’
08-05-2023
In haar oratie over gedeeld leiderschap benadrukte Wilma van der Scheer onder meer dat verschillende kennisbronnen binnen de zorg beter benut kunnen worden.

Nieuw programma: Het Andere Gesprek
23-03-2023
In de dagelijkse bestuurspraktijk volgen vraagstukken die om een beslissing vragen, elkaar vaak in hoog tempo op. Juist af en toe vertragen komt de besluitvorming ten goede. Vertragen, de tijd nemen, staat centraal in het programma 'Het Andere Gesprek' van Anita Wydoodt.

Nieuw programma: Regie in Zorgnetwerken en Zorgketens
13-03-2023
In mei start het programma Regie in Zorgnetwerken en Zorgketens, met programmaleider Frank Beemer. In dit programma bekwamen netwerk- en ketenregisseurs zich in hun netwerkleiderschap: bewust en strategisch interveniëren, om uiteenlopende belangen te verbinden.