Nieuws en blogs

 

Hoe stuur je zorgnetwerken? Onderzoek naar 10 jaar BeterKeten
15-10-2021
Het aantal zorgnetwerken dat de kwaliteit van medisch-specialistische zorg moet verbeteren, neemt in rap tempo toe. In de zomereditie van Skipr Quarterly verscheen een essay over onze evaluatie van tien jaar BeterKeten in de regio Rijnmond.

Nieuwe uitdagingen, nieuw leiderschap
08-07-2021
Aan ambitie geen gebrek in de ouderenzorg, en aan plannen om de uitdagingen van deze tijd aan te gaan, ook niet. Maar hoe neem je het voortouw om verandering in gang te zetten?

Vanaf 10 september beschikbaar: de bestuurder en de filosoof
05-07-2021
Van bestuurders wordt verwacht dat ze weten wat ze moeten doen, dat ze daadkracht vertonen en houvast bieden. Van filosofen wordt bijna het tegenovergestelde verwacht: dat ze niet weten, dat ze vragen stellen en twijfel verdragen.

Vacature: Programmaleider(s) executive education
28-06-2021
Wij zoeken collega's die samen met ons executive onderwijsprogramma's willen ontwikkelen, begeleiden en verzorgen. Academici die ervan houden te werken op het snijvlak van de praktijk en de wetenschap van de gezondheidszorg, met een liefde voor leren.

Nieuwe editie van nieuwsbrief Podium
24-06-2021
Onze nieuwsbrief Podium is weer verschenen. In deze editie onder meer artikelen over ons nieuwste programma, het evaluatieonderzoek naar BeterKeten en een afscheidsinterview met Lucie Boonekamp.

Engelstalige gids over de zorg in Nederland
18-06-2021
Hoe leg je aan je buitenlandse relaties kort en bondig uit hoe de zorg in Nederland werkt? Dat valt nog niet mee. Daarom hebben wij meegewerkt aan de gratis te downloaden Quick Guide to Dutch Healthcare.

Pauline Meurs: Leer van de pandemie met respect voor de paniek
14-06-2021
'Zelfbenoemde experts zijn er snel bij om in talkshows hun oordeel te vellen over het beleid en de gemaakte keuzes'.

Beoordeel private equity in de zorg met ruime blik
03-06-2021
De discussie over de rol van private equity in de zorg moet breder worden getrokken, betoogt Joost Zuurbier.

Evaluatieonderzoek BeterKeten: samen voor betere zorg
20-05-2021
Erasmus Centrum voor Zorgbestuur heeft in 2020 onderzoek gedaan naar de meerwaarde van de BeterKeten; samenwerking in de regio Rijnmond tussen ziekenhuizen en (medisch) professionals.

Pauline Meurs: Zoeken naar schuldigen maakt zorg niet beter
18-05-2021
Pauline Meurs neemt de werking van het tuchtrecht onder de loep. Door de coronapandemie lopen veel zaken vertraging op met vervelende gevolgen voor alle betrokkenen, de patiënt en naasten, maar ook voor de zorgverleners.

Wilma van der Scheer: jeugdzorg door niet-professionals
11-05-2021
Gemeenten moeten bij de besteding van het extra geld voor jeugdzorg niet alleen naar zorgprofessionals kijken. Plaatselijke herstelinitiatieven voor jongeren kunnen voorkomen dan zij later dure, reguliere hulp nodig hebben, betoogt onze directeur Wilma van der Scheer, voorzitter van MIND in Trouw.

MHBA opnieuw internationaal geaccrediteerd
20-04-2021
De Executive Master of Health Business Administration (MHBA) is dit jaar opnieuw door FIBAA internationaal geaccrediteerd als MHBA opleiding.

Pauline Meurs: Dit beleid maakt ongezonde mensen niet gezonder
19-04-2021
De al bestaande ongelijkheid op het gebied van gezondheid in Nederland wordt tijdens de coronacrisis extra uitvergroot. De plaats van je wieg, opleidingsniveau, salaris en sociaal netwerk bepalen in grote mate je kans op een lang, gezond leven.

Pauline Meurs: Ook op zorggebied valt in stemhokje wat te kiezen
16-03-2021
Als zwevende kiezer is Pauline Meurs in de verkiezingsprogramma’s van vijf partijen (VVD, CDA, D66, PvdA en GroenLinks) gedoken en op zoek gegaan naar de plannen op het gebied van volksgezondheid en zorg.

Laprélezing: 1 april 2021
11-03-2021
Op donderdag 1 april 2021 vindt de tweede Laprélezing plaats, dit keer in de vorm van een online talkshow onder leiding van prof. dr. Pauline Meurs.

Pauline Meurs: Specifieke beloning, zeggenschap maken cao beter
18-02-2021
Dit jaar staan in de sector zorg en welzijn tien nieuwe cao’s op de agenda. De verwachtingen zijn hooggespannen. Wat is er mogelijk aan de onderhandelingstafel?

Integriteit van zorgbestuur: MBA-thesis Wiede Vissers
16-02-2021
in het kader van haar MBA-thesis voor Erasmus Centrum voor Zorgbestuur deed Wiede Vissers, directeur Planbare Zorg bij Pro Persona, onderzoek naar integriteit van zorgbestuur.

Maarten Janssen benoemd tot programmadirecteur MHBA
15-02-2021
Per 1 januari 2021 is dr. Maarten Janssen benoemd tot programmadirecteur MHBA binnen het MHBA-team van Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Maarten was de afgelopen jaren al als programmamanager actief. Met zijn benoeming tot programmadirecteur zijn de taken in het MHBA-team opnieuw op elkaar afgestemd en is de programmaleiding in staat om te werken aan de gewenste doorontwikkeling van de MHBA.

Pauline Meurs: De zorg is gebaat bij een tandje minder overheid
21-01-2021
Bij de makers van de wet is steeds minder kennis en ervaring over de dagelijkse zorgpraktijk die zij reguleren. Toch willen veel partijen nog meer sturing van overheid in zorg, maar het probleem is juist de gedetailleerde wetgeving. De overheid wil te veel ‘in control’ zijn en moet professionals juist vertrouwen geven.

Op naar groene zorg
05-01-2021
Milieu en zorg hebben veel met elkaar te maken: milieuvervuiling en klimaatverandering hebben zonder twijfel invloed op de volksgezondheid. Steeds meer zorgorganisaties tekenen daarom de Green Deal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).