Nieuws en blogs

 

Bijzondere week Kim Putters: benoeming SER en eredoctoraat OU
20-06-2022
Afgelopen vrijdag stemde de ministerraad in met de benoeming van prof. dr. Kim Putters als nieuwe voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER), waarvan hij sinds 2017 Kroonlid is.

Wilma van der Scheer: Crisismoe
13-06-2022
‘Lijdt het woord crisis aan inflatie? Of ben ik zelf gewoon crisismoe? Wanneer mag je iets eigenlijk een crisis noemen, vroeg ik mij af.’

Studio Erasmus over Topvorm
03-06-2022
De auteurs van Topvorm, Kim Putters en Maarten Janssen, waren te gast bij Studio Erasmus, de talkshow van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Afscheidsrede prof. dr. Pauline Meurs: 'Zorgen over grenzen'
24-05-2022
Prof.dr. Pauline Meurs, hoogleraar Bestuur van de Gezondheidszorg bij Erasmus School of Health Policy & Management en een van de grondleggers van Erasmus Centrum voor Zorgbestuur, spreekt op vrijdag 1 juli 2022 in het openbaar haar afscheidsrede uit met de titel 'Zorgen over grenzen'.

Bestuurders in beeld: 20 jaar onderzoek
22-04-2022
Wie zijn de mensen in de top van het Nederlandse zorgbestuur? Welke weg hebben ze afgelegd naar hun positie als bestuurder, en hoe vullen ze hun functie in? In het onderzoeksprogramma Zorg voor Management onderzoeken we deze vragen sinds 2000, in opdracht van de NVZD.

Jaarverslag 2021: Een test in veerkracht
21-04-2022
2021, het jaar waarin we hoopten elkaar weer snel live te mogen ontmoeten, heeft onze veerkracht flink getest. Over de leerkansen die de crisis ons bood, de ontwikkelingen in ons onderwijs, de Laprélezing, onze onderzoeken en de benoeming van Wilma van der Scheer tot hoogleraar leest u in ons jaarverslag.

Terugblik studiedag ‘Presteren onder druk’ | 23 maart 2022
24-03-2022
Met de 100 deelnemers in de zaal van het Erasmus Paviljoen hebben we volop gereflecteerd en nieuwe perspectieven gedeeld over het thema ‘Presteren onder druk’. Daarnaast volgden ruim 50 mensen de livestream. Een kleine terugblik met een aantal beelden die ons bij zullen blijven:

Publicatie onderzoek: 'Goed besturen in crisistijd'
21-03-2022
‘Wat leren de ervaringen van zorgbestuurders tijdens de coronacrisis ons over goed besturen, in het bijzonder in crisistijd? Hoe kunnen deze inzichten over goed besturen benut worden voor de verdere professionalisering van zorgbestuurders? En hoe kunnen inzichten benut worden door zorgbestuurders, overheid en andere belanghebbenden ter voorbereiding op toekomstige crises en vraagstukken?’

Pauline Meurs voorzitter stuurgroep suïcidepreventie
24-02-2022
113 Zelfmoordpreventie heeft een stuurgroep in het leven geroepen voor toezicht op de uitvoer van de derde landelijke agenda suïcidepreventie 2021-2025. Pauline Meurs is de voorzitter.

Studiedag 'Presteren onder druk' 23 maart
23-02-2022
U bent van harte uitgenodigd om onze studiedag bij te wonen, online of in Rotterdam. Het thema van de studiedag is 'Presteren onder druk'.

Boek Topvorm van Kim Putters en Maarten Janssen
08-02-2022
Op 22 februari verschijnt het boek Topvorm van Maarten Janssen en Kim Putters. Het boek gaat over presteren aan de top in zowel de sport als in het zorgbestuur.

Topvorm: Topsport en zorgbestuur
23-12-2021
In het onderzoekproject ‘Topsport en Zorgbestuur’ onder de academische werkplaats van Erasmus Centrum voor Zorgbestuur gingen Maarten Janssen en Kim Putters in gesprek met topsporters en zorgbestuurders over wat ervoor nodig is om op het hoogste niveau te presteren. Binnenkort verschijnt het boek Topvorm waarin zij resultaten van dit onderzoek delen.

Wilma van der Scheer: Buiten de lijntjes
06-12-2021
Wat aandacht krijgt groeit. Het wordt de hoogste tijd dat we de voorkant van de zorg anders gaan waarderen. Kleine stapjes op weg naar een andere manier van (samen)werken aan gezondheid, waarbij de gezondheidszorg niet per se de hoofdrolspeler is. Het zijn stapjes ‘buiten de lijntjes’, die gelukkig steeds vaker gezet worden. Wilma van der Scheer krijgt er energie van.

Podium december 2021
06-12-2021
De nieuwe editie van onze nieuwsbrief Podium is uitgekomen. Met daarin: aandacht van Wilma van der Scheer en alumna Pascale Voermans voor grensoverschrijdende samenwerking, de overeenkomsten tussen topsport en topbestuur in de zorg, de leerstoel Leiderschap en Besturing in de Zorg en de leeservaring van Robert Huijsman van 'de bestuurder en de filosoof'

Programmateam MHBA versterkt met Joyce Bierbooms
02-12-2021
Per 1 januari 2022 zal Joyce Bierbooms het programmateam van de MHBA komen versterken. Zij volgt hiermee Frank van Gool op en is als programmaleider medeverantwoordelijk voor de inhoud en ontwikkeling van het onderwijsprogramma.

Gelezen: de bestuurder & de filosoof
01-12-2021
Op initiatief van zorgbestuurder Anita Wydoodt ging organisatiefilosoof Mieke Moor met haar en zeven andere bestuurders in dialoog over de binnenkant van hun leiderschap. Robbert Huijsman laat zijn licht schijnen over 'de bestuurder & de filosoof'.

Coronadossier: onderzoek in coronatijd
01-12-2021
Sinds de uitbraak van de COVID-19-pandemie is er veel onderzoek verricht naar het virus en de (maatschappelijke) effecten.

Accreditatie door de NVZD
30-11-2021
Het accreditatiesysteem van de NVZD, vereniging van bestuurders in de zorg, levert een bijdrage aan de professionalisering en de maatschappelijke legitimatie van het zorgbestuur. Het accreditatietraject toetst of de bestuurder in de gezondheidszorg voldoet aan deze norm.

Wilma van der Scheer benoemd tot bijzonder hoogleraar
11-11-2021
Wilma van der Scheer is per 1 oktober benoemd tot bijzonder hoogleraar Leiderschap en Besturing in de Zorg. Deze leerstoel wordt gevestigd vanwege Erasmus Centrum voor Zorgbestuur, waar Van der Scheer directeur van is. Het onderzoek naar bestuur en leiderschap in de zorg krijgt met deze leerstoel een nieuwe impuls.

Hoe stuur je zorgnetwerken? Onderzoek naar 10 jaar BeterKeten
15-10-2021
Het aantal zorgnetwerken dat de kwaliteit van medisch-specialistische zorg moet verbeteren, neemt in rap tempo toe. In de zomereditie van Skipr Quarterly verscheen een essay over onze evaluatie van tien jaar BeterKeten in de regio Rijnmond.