Nieuws en blogs

 

Promotie Oemar van der Woerd 29 mei
18-04-2024
Zorgende netwerken: wat betekenen ze voor het werken in de zorg? Oemar van der Woerd deed onderzoek naar netwerk- en regiovorming en promoveert op woensdag 29 mei op zijn onderzoek 'De etnografie van zorgende netwerken: het uiteenrafelen van een sturingsorde in de maak'.

Vacatures: PhD students op thema gedeeld leiderschap
04-03-2024
Binnen de academische werkplaats zorgbestuur zijn er twee vacatures voor promovendi op het gebeid van gedeeld leiderschap (0,8-1 fte).

Onderzoek: ondersteuning welzijn zorgprofessionals
04-03-2024
Zorgprofessionals zetten zich dagelijks in voor zowel goede kwaliteit van zorg als het toekomstbestendig maken van de zorg.

Onderzoek: de regio als plaats van zorg
22-02-2024
Steeds meer wordt ‘de regio’ gezien als een veelbelovende plaats om zorgnetwerken te organiseren als antwoord op, onder andere, toenemende arbeidsmarkttekorten. Tegelijkertijd is de regio als plaats van zorg verre van ontwikkeld, en conflicteert het met een beleidsparadigma geënt op gereguleerde concurrentie.

Studiedag 14 mei: Gedeeld leiderschap in netwerken
30-01-2024
De studiedag van 2024 staat in het teken van Gedeeld leiderschap in netwerken. Welke moed en moeite vraagt dit?

Bestuurlijke moed: buiten de lijntjes kleuren
17-01-2024
Waarom besluiten directeuren wel of geen bestuurder te worden? Gefascineerd door deze vraag doen Helene Wüst en Martijn Jansen (CMC) onderzoek.

Onderzoek: de rol van banken en verzekeraars bij zwaar weer
09-01-2024
Wanneer zorgorganisaties in zwaar weer verkeren, zijn banken en zorgverzekeraars cruciale partijen. Dat betekent dat zij bepalend zijn voor de inrichting van ons zorglandschap.

Via gedeeld leiderschap naar toekomstbestendige zorg
08-01-2024
"Meer gezondheid met minder formele zorg vraagt aansluiting bij wat mensen zelf nodig hebben. Dat vraagt om gedeeld leiderschap."

Erasmiaanse waarden
23-12-2023
In een tijd waarin zoveel conflict is, is het zoeken naar houvast. Wilma van der Scheer gaat in haar column in ons online magazine Podium te rade bij de oude wijsgeer Erasmus.

In gesprek over generaties in werk en leiderschap
21-12-2023
Denken toekomstig leidinggevenden anders over goed leiderschap dan zorgmanagers van nu? Masterstudenten van ESHPM en deelnemers van de MHBA gingen met elkaar in gesprek over de verschillende behoeften en uitdagingen van generaties die werken in de zorg.

Over gedeeld leiderschap: Wilma van der Scheer in Markant
13-11-2023
In Markant, het tijdschrift van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, verscheen onlangs een interview met Wilma van der Scheer.

Hoe ont-zorgen we de zorg?
07-11-2023
Verpleegkundig specialisten staan dicht bij de cliënt, maar zijn ook de spin in het web voor andere zorgverleners. Dat maakt werken vanuit gedeeld leiderschap zo belangrijk voor hen.

Kwaliteit in de zorg: Wilma van der Scheer in Perspekt
06-11-2023
‘Je kunt beter op levensgeluk sturen dan op zorg. Dat klinkt ambitieuzer, maar is uiteindelijk makkelijker.’

Gedeeld leiderschap | Dutch Design Week 2023
26-10-2023
Wilma van der Scheer was deze week aanwezig op de Dutch Design Week in Eindhoven.

Leiding geven aan transitie
02-10-2023
"Verbind de vraagstukken van nu met die van morgen" De studieweek van de Master Class draaide om het thema transitie. Wat dat inhoudt en wat het de deelnemers bracht, laat de film over deze week zien.

Specialisme-overstijgend zorgpad: bewezen gezondheidswinst
18-09-2023
“Als je het hebt over passende zorg is het belangrijk om te kijken naar wat werkt, waarom en voor wie."

‘Meer samenwerking in de regio als oplossing voor hoog verloop'
06-09-2023
In Geld of je Leven, NPO Radio 1 gaat Richard Janssen in op de uitdagingen - en mogelijke oplossingen - die er liggen op het gebied van commitment en de arbeidsmarkt.

Gedeeld leiderschap: Wilma van der Scheer op WLIC 2023
17-08-2023
Wilma van der Scheer is dinsdag 22 augustus een van de keynote speakers op de 88e editie van het International World Library and Information Congress in Rotterdam.

MHBA theses 2023 online
07-08-2023
Onlangs hebben weer 18 deelnemers met succes hun onderzoek verdedigd. Een selectie van hun theses staat nu online.

Draagt een goed 'zorgpad' bij aan een betere gezondheid?
02-08-2023
Sterfgevallen, chronische aandoeningen en hoge zorgkosten: hart- en vaatziekten zetten het zorgstelsel onder grote druk. In het Deventer Ziekenhuis is een zorgpad ingericht voor cardiovasculair risicomanagement (CVRM).