Nieuws en blogs

 

Topvorm: Topsport en zorgbestuur
23-12-2021
In het onderzoekproject ‘Topsport en Zorgbestuur’ onder de academische werkplaats van Erasmus Centrum voor Zorgbestuur gingen Maarten Janssen en Kim Putters in gesprek met topsporters en zorgbestuurders over wat ervoor nodig is om op het hoogste niveau te presteren. Binnenkort verschijnt het boek Topvorm waarin zij resultaten van dit onderzoek delen.

Wilma van der Scheer: Buiten de lijntjes
06-12-2021
Wat aandacht krijgt groeit. Het wordt de hoogste tijd dat we de voorkant van de zorg anders gaan waarderen. Kleine stapjes op weg naar een andere manier van (samen)werken aan gezondheid, waarbij de gezondheidszorg niet per se de hoofdrolspeler is. Het zijn stapjes ‘buiten de lijntjes’, die gelukkig steeds vaker gezet worden. Wilma van der Scheer krijgt er energie van.

Podium december 2021
06-12-2021
De nieuwe editie van onze nieuwsbrief Podium is uitgekomen. Met daarin: aandacht van Wilma van der Scheer en alumna Pascale Voermans voor grensoverschrijdende samenwerking, de overeenkomsten tussen topsport en topbestuur in de zorg, de leerstoel Leiderschap en Besturing in de Zorg en de leeservaring van Robert Huijsman van 'de bestuurder en de filosoof'

Programmateam MHBA versterkt met Joyce Bierbooms
02-12-2021
Per 1 januari 2022 zal Joyce Bierbooms het programmateam van de MHBA komen versterken. Zij volgt hiermee Frank van Gool op en is als programmaleider medeverantwoordelijk voor de inhoud en ontwikkeling van het onderwijsprogramma.

Coronadossier: onderzoek in coronatijd
01-12-2021
Sinds de uitbraak van de COVID-19-pandemie is er veel onderzoek verricht naar het virus en de (maatschappelijke) effecten.

Gelezen: de bestuurder & de filosoof
01-12-2021
Op initiatief van zorgbestuurder Anita Wydoodt ging organisatiefilosoof Mieke Moor met haar en zeven andere bestuurders in dialoog over de binnenkant van hun leiderschap. Robbert Huijsman laat zijn licht schijnen over 'de bestuurder & de filosoof'.

Accreditatie door de NVZD
30-11-2021
Het accreditatiesysteem van de NVZD, vereniging van bestuurders in de zorg, levert een bijdrage aan de professionalisering en de maatschappelijke legitimatie van het zorgbestuur. Het accreditatietraject toetst of de bestuurder in de gezondheidszorg voldoet aan deze norm.

Wilma van der Scheer benoemd tot bijzonder hoogleraar
11-11-2021
Wilma van der Scheer is per 1 oktober benoemd tot bijzonder hoogleraar Leiderschap en Besturing in de Zorg. Deze leerstoel wordt gevestigd vanwege Erasmus Centrum voor Zorgbestuur, waar Van der Scheer directeur van is. Het onderzoek naar bestuur en leiderschap in de zorg krijgt met deze leerstoel een nieuwe impuls.

Hoe stuur je zorgnetwerken? Onderzoek naar 10 jaar BeterKeten
15-10-2021
Het aantal zorgnetwerken dat de kwaliteit van medisch-specialistische zorg moet verbeteren, neemt in rap tempo toe. In de zomereditie van Skipr Quarterly verscheen een essay over onze evaluatie van tien jaar BeterKeten in de regio Rijnmond.

Nieuwe uitdagingen, nieuw leiderschap
08-07-2021
Aan ambitie geen gebrek in de ouderenzorg, en aan plannen om de uitdagingen van deze tijd aan te gaan, ook niet. Maar hoe neem je het voortouw om verandering in gang te zetten?

Vanaf 10 september beschikbaar: de bestuurder en de filosoof
05-07-2021
Van bestuurders wordt verwacht dat ze weten wat ze moeten doen, dat ze daadkracht vertonen en houvast bieden. Van filosofen wordt bijna het tegenovergestelde verwacht: dat ze niet weten, dat ze vragen stellen en twijfel verdragen.

Vacature: Programmaleider(s) executive education
28-06-2021
Wij zoeken collega's die samen met ons executive onderwijsprogramma's willen ontwikkelen, begeleiden en verzorgen. Academici die ervan houden te werken op het snijvlak van de praktijk en de wetenschap van de gezondheidszorg, met een liefde voor leren.

Nieuwe editie van nieuwsbrief Podium
24-06-2021
Onze nieuwsbrief Podium is weer verschenen. In deze editie onder meer artikelen over ons nieuwste programma, het evaluatieonderzoek naar BeterKeten en een afscheidsinterview met Lucie Boonekamp.

Engelstalige gids over de zorg in Nederland
18-06-2021
Hoe leg je aan je buitenlandse relaties kort en bondig uit hoe de zorg in Nederland werkt? Dat valt nog niet mee. Daarom hebben wij meegewerkt aan de gratis te downloaden Quick Guide to Dutch Healthcare.

Pauline Meurs: Leer van de pandemie met respect voor de paniek
14-06-2021
'Zelfbenoemde experts zijn er snel bij om in talkshows hun oordeel te vellen over het beleid en de gemaakte keuzes'.

Beoordeel private equity in de zorg met ruime blik
03-06-2021
De discussie over de rol van private equity in de zorg moet breder worden getrokken, betoogt Joost Zuurbier.

Evaluatieonderzoek BeterKeten: samen voor betere zorg
20-05-2021
Erasmus Centrum voor Zorgbestuur heeft in 2020 onderzoek gedaan naar de meerwaarde van de BeterKeten; samenwerking in de regio Rijnmond tussen ziekenhuizen en (medisch) professionals.

Pauline Meurs: Zoeken naar schuldigen maakt zorg niet beter
18-05-2021
Pauline Meurs neemt de werking van het tuchtrecht onder de loep. Door de coronapandemie lopen veel zaken vertraging op met vervelende gevolgen voor alle betrokkenen, de patiënt en naasten, maar ook voor de zorgverleners.

Wilma van der Scheer: jeugdzorg door niet-professionals
11-05-2021
Gemeenten moeten bij de besteding van het extra geld voor jeugdzorg niet alleen naar zorgprofessionals kijken. Plaatselijke herstelinitiatieven voor jongeren kunnen voorkomen dan zij later dure, reguliere hulp nodig hebben, betoogt onze directeur Wilma van der Scheer, voorzitter van MIND in Trouw.

MHBA opnieuw internationaal geaccrediteerd
20-04-2021
De Executive Master of Health Business Administration (MHBA) is dit jaar opnieuw door FIBAA internationaal geaccrediteerd als MHBA opleiding.