Promotie Oemar van der Woerd 29 mei

18-04-2024

Zorgende netwerken: wat betekenen ze voor het werken in de zorg? Oemar van der Woerd deed onderzoek naar netwerk- en regiovorming en promoveert op woensdag 29 mei op zijn onderzoek 'De etnografie van zorgende netwerken: het uiteenrafelen van een sturingsorde in de maak'.

 

In zijn promotieonderzoek richt Oemar van der Woerd zich op de vraag hoe netwerken zich als praktijk ontvouwt in het Nederlandse zorglandschap, en welke gevolgen dat heeft voor het dagelijks werk van professionals, bestuurders en beleidsmakers in de sector. Hij constateert dat netwerken (als werkwoord) geen machtsvrije activiteit is, maar betwist en verknoopt is met verschillende actoren, belangen en beleidslagen. Netwerken is daarom niet statisch, maar dynamisch en zonder eenduidige geografische of beleidsmatige grenzen. Van der Woerd concludeert dat de toenemende nadruk op netwerken om nieuwe culturen van (democratische) verantwoording en responsiviteit vraagt in de (be)sturing van zorg. De verschillende casussen in de ouderen- en ziekenhuiszorg laten zien dat netwerken als een nieuwe manier van werken ook daadwerkelijk verschillende typen werk vraagt. Bewustzijn is nodig voor vormen van in- en uitsluiting om netwerken een meer diverse en democratische praktijk van zorg te maken in de hedendaagse welvaartsstaat.

Lees hier de samenvatting van het proefschrift.

 

De openbare promotieplechtigheid is op woensdagmiddag 29 mei, 15:30 stipt in de Senaatzaal, campus Woudestein van de Erasmus Universiteit. U bent van harte welkom om deze plechtigheid bij te wonen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Oemar.

 

Terug