header afbeelding
 
 

‘Bestuurders en managers van zorgorganisaties moeten balanceren tussen controle en flexibiliteit. De Leergang Financieel Bestuur gaat over beperking van risico’s en vergroting van de toegevoegde waarde.’


Joost Zuurbier
 

Leergang Financieel Bestuur in de zorg

De leergang behandelt actuele en aankomende financieel-economische vraagstukken van managers en bestuurders in de zorg. Het doel van de leergang is om meer inzicht te verschaffen in de financieel-economische context van de zorgsector, waarbij zowel de externe factoren als de interne factoren worden behandeld op een niveau dat overeenkomt met dat van de doelgroep in het licht van een loopbaan perspectief op strategisch management niveau in de zorgsector.

 

Doelgroep

Managers, bestuurders en toezichthouders van gezondheidszorgorganisaties (cure en care), bij zorgverzekeraars en zorgkantoren en bij allerlei groeiende organisaties in de eerstelijnszorg. Ook kunnen deelnemen politici en leidinggevende ambtenaren bij gemeenten en het ministerie van VWS.

 

Kennis én cases
Het doel van de leergang is managers en bestuurders het gereedschap te geven dat zij in hun werk nodig hebben.
De nadruk ligt op de benodigde kennis van de financieeleconomische kant van de gezondheidszorg. Inhoudelijke bijdragen worden daarom afgewisseld met casusbesprekingen en discussie, waarbij deelnemers hun eigen ervaringen met de thema’s met elkaar bespreken. 

 

Programmaopzet

De financiële leergang bestaat uit drie modules van twee dagen. Elke dag is er een gastcollege van een toonaangevende spreker uit de praktijk, die zijn of haar visie geeft op het betreffende onderwerp. Bij succesvolle afronding van de leergang krijgt de deelnemer een certificaat.

 

Praktische informatie

De leergang vindt plaats in de regio Rotterdam (onder voorbehoud van dan geldende maatregelen).

Kosten 2021: € 3.400 inclusief cursusmateriaal, exclusief eventuele overnachtingkosten.

 

Meer informatie vindt u in de brochure.

 

Cursusdata 2021 (VOL)

Module 1: woensdag 6 en donderdag 7 oktober

Module 2: woensdag 27 en donderdag 28 oktober

Module 3: woensdag 24 en donderdag 25 november

 

Studiekosten kunnen in veel gevallen worden afgetrokken van de belasting. Voor meer informatie, zie FAQ.