Bijeenkomst Crisis in de zorg: besturen in zwaar weer

 

Als (aankomende) bestuurder of toezichthouder in de zorg kunt u er maar beter op voorbereid zijn: crises! Crises zijn er in vele varianten: van hardnekkige personele of financiële problemen tot nare incidenten die de media halen. Ter voorkoming ontwikkelen we protocollen, houden we oefeningen en voeren we de nodige controles uit. Maar wat als de crisis zich afspeelt in het bestuurlijke domein? Als er vermoedens zijn van fraude of mismanagement en de media ‘er bovenop duiken’. Meer dan in alle andere situaties zijn de ogen dan op de bestuurder gericht. Weet u hoe dan te handelen? Bent u voldoende voorbereid op wat een dergelijke situatie met u en uw omgeving doet? Of is het dan al te laat en moeten alle pijlen gericht worden op het voorkomen van een dergelijk drama?
 
Met deze vragen in het hoofd organiseerde het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur een bijeenkomst over:
 
‘Crisis in de Zorg: besturen in zwaar weer’
 
Vrijdag 3 november 2017 
Erasmus Paviljoen, Erasmus Universiteit Rotterdam
 

Gedurende de middag belichtten we verschillende invalshoeken: juridisch, communicatief en bestuurlijk. Willemien Bischot vertelde hoe zij een groot aantal instellingen die in crisis verkeerden juridisch heeft ondersteund. Wim van der Weegen is hoofd bestuurlijke zaken, advies en communicatie bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid. In 2017 werd hij gekozen tot Communicatieman van het Jaar. Margriet Schneider en Helene Wüst weten beiden hoe het is om als bestuurder vol in de wind te staan. Margriet Schneider is voorzitter van de raad van bestuur van het UMC Utrecht. Het UMC Utrecht kwam afgelopen jaar in het nieuws naar aanleiding van klachten over het verstoorde werkklimaat op een van de afdelingen van het UMC Utrecht in relatie tot het ziekenhuis als geheel. Helene Wüst moest als bestuurder van IJsselheem in 2016 alle zeilen bijzetten om reputatieschade te voorkomen toen de organisatie onverwacht op de ‘zwarte lijst’ van de IGZ kwam te staan.
 

Een impressie van de lessons learned van deze studiedag leest u hier terug: 3 lessen in crisismanagement voor zorgbestuurders