Prof.dr. Pauline Meurs

Docent en adviseur Erasmus Centrum voor Zorgbestuur

 

Pauline Meurs was tot juli 2022 hoogleraar Bestuur van de Gezondheidszorg van Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM, voorheen iBMG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij voerde onderzoek uit naar besturingspraktijken in de gezondheidszorg. Haar afscheidsrede is hier terug te kijken en te lezen. Van november 1996 tot december 2008 bekleedde zij de NVZD (Nederlandse Vereniging van bestuurders in de zorg)-leerstoel op het gebied van management in de zorg.

 

Pauline Meurs stond aan de wieg van diverse post-academische opleidingen voor managers en bestuurders in de zorg. Deze zijn in 2003 samengebracht onder de vlag van het toenmalige Erasmus CMDz, nu Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Zij is nog steeds aan Erasmus Centrum voor Zorgbestuur verbonden als docent in onze programma's en als adviseur.

 

In 1999 heeft zij de commissie Health Care Governance voorgezeten. De aanbevelingen van deze commissie hebben een essentiële rol gespeeld bij het opstellen van de Zorgbrede Governance Code die enkele jaren later door de brancheorganisaties is uitgebracht.

 

Pauline Meurs is van 1998 tot 2008 lid geweest van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Onder haar verantwoordelijkheid verscheen de rapporten Nederland als immigratiesamenleving (2001), Bewijzen van goede dienstverlening (2004), Lerende Overheid. Een pleidooi voor probleemgerichte politiek (2006) en Identificatie met Nederland (2007).

 

Van juni 2007 tot en met januari 2013 was ze lid van de Eerste Kamer voor de PvdA. Van 2007 tot 2015 was zij voorzitter van ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Van 1 september 2014 tot juni 2019 was zij voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Op 1 oktober 2019 werd Pauline Meurs voorzitter van de Stuurgroep Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg.

 

Pauline Meurs is opgeleid als socioloog en organisatiekundige aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Leiden. Zij heeft verschillende onderzoeksfuncties vervuld en is werkzaam geweest als zelfstandig organisatieadviseur.