Prof.dr. Pauline Meurs

Hoogleraar Bestuur van de Gezondheidszorg
010 - 408 8554
pmeurs@wxs.nl
Kamer J6-15

 

Pauline Meurs is sinds januari 2007 hoogleraar Bestuur van de Gezondheidszorg van Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM, voorheen iBMG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij voert onderzoek uit naar besturingspraktijken in de gezondheidszorg. Vanaf november 1996 tot aan december 2008 bekleedde zij de NVZD (Nederlandse Vereniging van bestuurders in de zorg)-leerstoel op het gebied van management in de zorg.

 

Pauline Meurs stond aan de wieg van diverse post-academische opleidingen voor managers en bestuurders in de zorg. Deze zijn in 2003 samengebracht onder de vlag van het toenmalige Erasmus CMDz.

 

In 1999 heeft zij de commissie Health Care Governance voorgezeten. De aanbevelingen van deze commissie hebben een essentiële rol gespeeld bij het opstellen van de Zorgbrede Governance Code die enkele jaren later door de brancheorganisaties is uitgebracht.

 

Pauline Meurs is van 1998 tot 2008 lid geweest van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Onder haar verantwoordelijkheid verscheen de rapporten Nederland als immigratiesamenleving (sep. 01), Bewijzen van goede dienstverlening (dec.04), Lerende Overheid. Een pleidooi voor probleemgerichte politiek (sep. 06) en Identificatie met Nederland (sep.07).

 

Van juni 2007 tot en met januari 2013 was ze lid van de Eerste Kamer voor de PvdA. Van 2007 tot 2015 was zij voorzitter van ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Van 1 september 2014 tot juni 2019 was zij voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Per 1 oktober 2019 is Pauline Meurs de nieuwe voorzitter van de Stuurgroep Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg.

 

Pauline Meurs is opgeleid als socioloog en organisatiekundige aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Rijks Universiteit Leiden. Zij heeft verschillende onderzoeksfuncties vervuld en is werkzaam geweest als zelfstandig organisatieadviseur.