header afbeelding

‘In de Master of Health Business Administration leren we u bedrijfskundige inzichten te vertalen naar een krachtige visie op de toekomst van de zorg en uw effectiviteit als leider te vergroten.’


Programmaleiding MHBA
 

Master of Health Business Administration

 • Op zorgsector toegesneden bedrijfskundig programma
 • Internationaal geaccrediteerd door de FIBAA als MHBA
 • Aandacht voor persoonlijke effectiviteit en leiderschap
 • Directe koppeling met eigen dagelijkse praktijk
 • Zorgvuldig samengestelde peer group van strategisch leiders
 • Diploma met titel Master of Health Business Administration (MHBA)

 

Over het programma
De MHBA combineert een strategisch perspectief met de toepassing van innoverende bedrijfsconcepten en aandacht voor persoonlijk leiderschap.

De gezondheidszorg heeft leiders nodig die richting kunnen geven aan vernieuwing. Die de perspectieven kunnen meewegen van burgers die zorg nodig hebben, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten en samenwerkingspartners. Die de flexibiliteit hebben om in dit moeilijk voorspelbare veld een innovatieve visie te vormen.

 

De Master of Health Business Administration is een door de FIBAA internationaal geaccrediteerd bedrijfskundig programma specifiek voor de zorg- en welzijnssector. De steile leercurve die deelnemers doormaken, zorgt dat zij na de MHBA beschikken over een breed palet aan kennis en vaardigheden en dat zij zijn gegroeid in hun rol. Zij hebben een stevige – eigen – visie op de zorg ontwikkeld en weten die om te zetten naar concrete resultaten. Bovendien hebben zij een waardevol netwerk opgebouwd van collega’s en experts.

 

Doelgroep
Het programma richt zich op leidinggevenden en professionals:

 • werkzaam op strategische posities binnen de zorgsector (bijvoorbeeld bij aanbieders van zorg en welzijn, zorgverzekeraars, toeleveranciers en overheden)
 • met enkele jaren strategische verantwoordelijkheid
 • die zich verder willen bekwamen in hun vak of zich voorbereiden op een volgende carrièrestap.
 • met een hbo- of universitaire achtergrond, waar nodig aangevuld met een of meer managementcursussen.

Bij de samenstelling van de groep wordt gelet op variatie in sector en achtergrond. Deelnemers werken allen op strategisch niveau en hebben daarmee uniformiteit in positie, en diversiteit in sectoren binnen de zorgsector. Op die manier maken deelnemers kennis met een verscheidenheid aan denkwerelden.

 

Programmaopzet
Theorie gaat pas leven in de verbinding met de praktijk. Daarom wordt de actuele wetenschappelijke kennis uit de bijeenkomsten en literatuur steeds direct verbonden met praktijkopdrachten, die de deelnemers uitvoeren in hun eigen organisatie. Een belangrijk voordeel van ervaringsgericht leren op deze manier is, dat de nieuwe kennis direct bijdraagt aan het optimaliseren van de werkzaamheden in de dagelijkse praktijk.

Het programma omvat onderwijsbijeenkomsten, veldwerk, (online) voorbereidende opdrachten, een buitenlandse studiereis en intervisie. Huiswerkopdrachten en gastdocenten uit het veld borgen de koppeling tussen theorie en praktijk.Toetsing gebeurt door middel van opdrachten, presentaties, peer reviews en reflectieverslagen. Ter afronding schrijven deelnemers een thesis.


Praktische informatie

 • Start 13 september 2023 
 • Duur: 19 maanden deeltijd (inclusief thesis).
 • Tijdsinvestering: de gestructureerde onderwijsbijeenkomsten bestaan uit 14 bijeenkomsten van 2-3 dagen (5-8 dagdelen), een studieweek en 6 intervisiedagen.
 • De bijeenkomsten vinden plaats in conferentiehotel Villa Heidebad te Epe (op de Veluwe).
 • Kosten: Het cursusgeld voor de MHBA bedraagt totaal € 40.700. Dit bedrag is inclusief studiemateriaal, literatuur, arrangementen tijdens de onderwijsdagen en de Europese studieweek. Betaling van het cursusgeld is in termijnen (max. 4) op aanvraag mogelijk. Naast het cursusgeld bedragen de additionele kosten voor logies en ontbijt tijdens de onderwijsdagen +/-€ 2.200. NB. Dit bedrag betreft een indicatie en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
  Prijzen onder voorbehoud van inflatiecorrectie.
 • Voor het behalen van accreditatiepunten adviseren wij tijdig contact hierover op te nemen met de voor uw relevante beroepsvereniging.
 • Na succesvolle afronding ontvangt u de graad MHBA (Master of Health Business Administration) welke niet wordt verleend op basis van de Nederlandse Wet op het Hoger Onderwijs (WHW), maar op basis van een buitenlandse wettelijke regeling (zie toelichting bij de FAQ’s).

Contactpersoon
Voor informatie en vragen kunt u terecht bij Laura de Bruijn.
E-mail: debruijn@eshpm.eur.nl  Telefoon: 010 – 408 8865. Zij is aanwezig op maandag, dinsdag en vrijdag.