header afbeelding
 
 

‘Besturen in de zorg vraagt om een goed moreel kompas, dat scherp gehouden wordt door zelfreflectie, kritisch onderzoek en het voortdurend opdoen van nieuwe kennis.’


Wilma van der Scheer
 

Master Class

De Master Class is een programma over strategie en leiderschap voor eindverantwoordelijke bestuurders van zorginstellingen. Er wordt ruim aandacht besteed aan de ontwikkelingen in de zorg en de eigen keuzes van de bestuurder. De Master Class biedt deelnemers een vrijplaats voor reflectie en dialoog. Een plaats waar deelnemers hun inzicht in actuele ontwikkelingen kunnen verdiepen en hun persoonlijke kompas herijken. Zij investeren daarmee niet alleen in zichzelf, maar ook in de kwaliteit van de zorgorganisatie en de sector als geheel.

 

Doelgroep

We streven naar een evenwichtige verdeling van deelnemers uit de verschillende sectoren van de zorg: ziekenhuizen, GGZ, verslavingszorg, verpleging en verzorging, thuiszorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg en eerste lijn. Eindverantwoordelijk zijn is een noodzakelijke, maar op zich niet voldoende voorwaarde voor deelname.

 

Bestuurders die in hun eerste bestuursjaar zitten wordt ontraden deel te nemen. De ervaring leert dat de vraagstukken die in dit eerste jaar spelen anders zijn dan die in de navolgende jaren. Bestuurders van kleine zorginstellingen wordt geadviseerd eerst te overleggen met de programmadirecteur over de mogelijkheid van deelname.

 

Programmaopzet

Zes modules (vijf modules van vijf dagdelen en één van acht dagdelen) en een studiereis van een week. Het programma omvat lezingen, debat en dialoog, begeleide intervisie, onderlinge werkbezoeken, persoonlijke presentaties en excursies.

 

Accreditatie

In de Master Class komen de expertisegebieden uit het accreditatietraject van de NVZD aan bod. Er is met name aandacht voor de gebieden Leiderschap, Verbindend samenwerken, Maatschappelijk bijdragen en Continu ontwikkelen.

 

Praktische informatie

Duur: 1 jaar, start 6 maart 2024.
De deelnamekosten voor 2024 bedragen €19.750. Dit is inclusief de kosten van de studieweek en de literatuur, en exclusief de kosten van verblijf tijdens de 6 modules. Deze bedragen ongeveer €575 voor een 3-daagse module en ongeveer €400 voor een 2-daagse module.
Prijzen onder voorbehoud van inflatiecorrectie.
 
Locatie: een conferentiecentrum in het midden of oosten van het land (meestal op de Veluwe).

 

Data

  • Module 1: 6, 7 en 8 maart 2024
  • Module 2: 11 - 12 april 2024
  • Module 3: 16 - 17 mei 2024
  • Studieweek: 24 juni t/m 28 juni 2024
  • Module 4: 5 - 6 september 2024
  • Module 5: 10 - 11 oktober 2024
  • Module 6: 21 - 22 november 2024

Interesse in deelname in 2025? Neem contact op met  Claire de Bruijn-Nefkens.