header afbeelding
 
 

‘De generalistische kijk en de oplossingsgerichtheid van verpleegkundigen zijn onmisbaar voor de zorg van de toekomst’


Harry Sonnenschein, programmadirecteur Nieuw Verpleegkundig Leiderschap
 

Nieuw Verpleegkundig Leiderschap

De leergang Nieuw Verpleegkundig Leiderschap richt zich op de vorming van verpleegkundig leiders, die het voortouw nemen in de ontwikkelingen binnen de zorg. Het programma is bedoeld voor verpleegkundigen die gedreven zijn om hun vakgebied, hun organisatie en de gezondheidszorg verder te brengen. Zij verwerven de inzichten en vaardigheden die nodig zijn voor effectief verpleegkundig leiderschap binnen en buiten hun organisatie, nu en in de toekomst.

 

           

 

Doelgroep

De leergang richt zich op verpleegkundigen met minimaal hbo-plus-niveau die werken op sleutelposities in de zorg. Bijvoorbeeld als leidinggevende, als spil tussen interne en externe partners, als lid van de Verpleegkundige Adviesraad of als beleidsmaker. Deelnemers hebben de potentie en de wens om invloed uit te oefenen op de aanpak van strategische kwesties binnen zorgorganisaties of bij beleidsorganen, overheden en zorgverzekeraars.

 

Programmaopzet

Het programma omvat vier bijeenkomsten van 24 uur. Daarnaast is er een studiereis van drie dagen.

 

Meer informatie over het programma vindt u in de brochure.

 

Data 2025

Module 1:          24 - 25 maart
Module 2:          12 - 13 mei
Module 3:          22, 23 en 24 juni (studiereis)
Module 4:          1 - 2 september
Module 5:          6 - 7 oktober

 

Kosten en locatie

De kosten voor de leergang Nieuw Verpleegkundig Leiderschap 2025 volgen. Ter indicatie: deze bedragen € 6.425 voor 2025. Dit is inclusief studiereis, studiemateriaal en literatuur, maar exclusief reis- en verblijfkosten. 

Prijzen onder voorbehoud van inflatiecorrectie. 

De modules vinden plaats op een locatie in het midden van het land. De studiereis vindt plaats op een Waddeneiland.

Interesse in deelname in 2025? Neem dan alvast contact op met​ programmacoördinator Evelien de Roodt.