header afbeelding
 
 

‘‘Gedeeld leiderschap draagt niet alleen bij aan de kwaliteit van leven en zorg van ouderen. Het is ook een betekenisvolle en inspirerende reis.’’


Helene Wüst
 

Gedeeld Leiderschap in de Ouderenzorg

Leiderschapsprogramma voor gedreven professionals én bestuurders in de ouderenzorg

 

Dit leiderschapsprogramma (voorheen onder de naam Goede Kwaliteit met Gedeeld Leiderschap) ondersteunt zorgprofessionals en hun bestuurders in de gezamenlijke inspanning voor leiderschap. Gedeeld leiderschap vraagt van zorgprofessionals en hun bestuurder dat zij goed op elkaar zijn ingespeeld en elkaar versterken in het samenspel. Vanuit gedeeld leiderschap leren zorgprofessionals het voortouw te nemen door aan de slag te gaan met uiteenlopende verandervraagstukken in de zorg voor ouderen. Zo dragen ze zorg voor een hogere kwaliteit van leven en zorg, die aansluit bij de visie en waarden van de organisatie.

 

Doelgroep
Het programma is bedoeld voor zorgprofessionals in de ouderenzorg, zoals specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen en paramedici. Deelnemers aan het programma willen een voortrekkersrol op zich nemen.

 

Het programma is tegelijkertijd bedoeld voor hun bestuurders, die een duidelijke visie op persoonsgerichte zorg hebben. Zij willen het leiderschap in meerdere lagen van de organisatie beleggen, en meer verantwoordelijkheid geven aan de professionals.

 

Programmaopzet
Aan het programma nemen tien organisaties deel met ieder twee zorgprofessionals en hun bestuurder. De start van het programma is een intakegesprek tussen de programmadirecteur en de zorgprofessionals met hun bestuurder. Het programma is vervolgens opgebouwd uit een startbijeenkomst en vijf modules over een periode van tien maanden. De bestuurders ondersteunen de professionals bij het werken aan het vraagstuk - in de praktijk. Daarnaast sluiten de bestuurders aan bij de startbijeenkomst, de tweede module en de slotbijeenkomst. Ook hebben ze een eigen bijeenkomst.

 

Het programma is gebaseerd op drie pijlers: kennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. In elke module staat een thema centraal. De modules bouwen op elkaar voort. Elke module bestaat uit plenaire sessies, trainingen en werkgroepen. Daarnaast wordt met begeleide intervisie de kennis verwerkt en vertaald naar praktisch handelen, gerelateerd aan het vraagstuk.

Tussen de modules in werken de zorgprofessionals aan een zelfgekozen opgave, gerelateerd aan het realiseren van een veranderkundig vraagstuk. Deze opgave wordt behandeld in de modules. Op deze wijze worden praktijk en onderwijs met elkaar verweven. 

Praktische informatie
Aanvang en duur:
Startdag: 19 september 2024
Module 1: 16 en 17 oktober 2024
Module 2: 27 en 28 november 2024
Module 3: 22 en 23 januari 2025
Module 4: 12 en 13 maart 2025
Module 5: 23 en 24 april 2025

De startbijeenkomst duurt van 10.00 tot 16.30 uur. De vijf module bijeenkomsten zijn van 16.00 uur ’s middags tot 16.00 uur de volgende dag. De werkbezoeken worden in onderling overleg met de deelnemers gepland, net als de bestuurlijke leerbijeenkomst.

Locatie: de bijeenkomsten vinden plaats in een conferentiehotel centraal in het land.

De deelnameprijs in 2024 is €17.600 per organisatie met twee professionals en bestuurder (excl. overnachtingen).

Prijzen onder voorbehoud van inflatiecorrectie.