header afbeelding

 

 

Het Andere Gesprek

In de dagelijkse bestuurspraktijk volgen vraagstukken die om een beslissing vragen elkaar vaak in hoog tempo op. Dominante perspectieven dreigen het hierdoor steeds winnen bij de besluitvorming. Maar om duurzame beslissingen met breed draagvlak te nemen, is het noodzakelijk om vanuit verschillende perspectieven naar een vraagstuk te kijken. Dat kost tijd. Vertragen, die tijd nemen, staat centraal in dit programma. We werken met ‘trage vragen’, die moeilijk oplosbaar zijn. Met elkaar voeren we gesprekken over de verschillende gezichtspunten, wisselen we standpunten uit en bevragen we elkaar. Door die werkwijze kom je als deelnemer dichter bij je persoonlijke bestuursstijl en waarden. We vertalen de thema’s naar de bestuurspraktijk, zodat je in staat bent keuzes te maken en beslissingen te nemen die passen bij je waarden.

 

Programmaopzet

In vier bijeenkomsten gaan deelnemers de dialoog aan over een thema uit de bestuurspraktijk. Elke bijeenkomst wordt ingeleid door een geoefend denker, die samen met de deelnemers het thema verkent.
Aan de hand van een vertragende gespreksvorm diepen we het thema van de dag samen uit. De deelnemers brengen eigen casuïstiek in. We sluiten de dag af met een reflectiemoment om de persoonlijke inzichten te koppelen aan de eigen bestuurspraktijk.

 

Doelgroep

Het programma is bedoeld voor bestuurders uit de gezondheidszorg of in de publieke sector die samen met collega’s verdieping willen aanbrengen op een aantal actuele thema’s zoals reflectie in de bestuurskamer, ethische aspecten van digitale transformatie, diversiteit en duurzaamheid. In een kleine groep (maximaal 14 deelnemers) worden deze thema’s verkend en uitgediept. Het programma staat ook open voor maximaal 2 leidinggevenden die nog geen eindverantwoordelijke rol vervullen, maar dat op termijn wel ambiëren.

 

Praktische informatie
De leergang Het Andere Gesprek bestaat uit 4 dagen van 9.30 uur tot 18.00 uur. De deelnamekosten voor 2025 volgen. Ter indicatie: in 2024 bedroegen deze €3.500. Zie de brochure voor meer informatie.

Kosten onder voorbehoud van inflatiecorrectie.
 

Data 2025

Start: najaar 2025

Locatie

ISVW, Internationale School voor Wijsbegeerte, Leusden