Prof. dr. Kim Putters

Bestuurskundige en hoogleraar Management van zorginstellingen
010 - 408 2377
putters@eshpm.eur.nl

 

Prof.dr. Kim Putters (1973) is bijzonder hoogleraar Beleid en Sturing van de Zorg in de Veranderende Verzorgingsstaat bij Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam en sinds juni 2013 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Van 2008 tot 2013 was hij bij ESHPM al bijzonder hoogleraar Management van zorginstellingen. Via het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur is hij betrokken bij de Master Class, de module rond Strategisch Management, de Top Class en de MhBA.

 

Hij verricht sociaal wetenschappelijk onderzoek naar vraagstukken van beleid en bestuur in de zorg en in aanpalende sectoren, naar innovaties in de zorg en in zorginstellingen, ondernemerschap en wijk- en buurtgericht werken. Sinds 2006 verricht hij bijvoorbeeld onderzoek naar de voorbereidingen op en uitvoering van de Wmo en naar de veranderingen in het Nederlandse zorgstelsel.

 

Kim Putters publiceert in diverse Engelstalige tijdschriften zoals Social Policy and Administration, Public Administration, en Social Science and Medicine. Belangrijke Nederlandstalige tijdschriften zijn Bestuurskunde, Tijdschrift voor Toezicht en TSG. Putters doceert bestuurskundige vakken, zoals Beleids- en Bestuurswetenschappen en Health Politics and Policy. Daarnaast is hij nauw betrokken bij het postacademisch onderwijs van het Erasmus Center for Management Development in de Zorg. Hij begeleidt verschillende promotietrajecten en veel scripties. Daarbij wordt samengewerkt met de universiteiten van Tilburg en Utrecht, de NVZD, het RIVM en met ZonMw. Internationaal participeert hij onder meer in de European Group of Public Administration en is hij lid van de Scientific Committee van de European Health Management Association.

 

Daarnaast is hij voorzitter van het ZonMw onderzoeksprogramma Zorg voor Jeugd, voorzitter van de Stichting Topklinische GGz en voorzitter van de Raad van Toezicht van het Rijnstate Ziekenhuis te Arnhem. Eerder was hij lid van enkele Raden van Toezicht (waaronder het astmaziekenhuis in Hilversum en Davos, Revalidatiecentrum de Trappenberg en Gehandicaptenzorginstelling Syndion). Hij is columnist bij Zorgmarkt, Skipr en ZM Magazine. Kim Putters was van 2003 tot 2013 lid van de Eerste Kamer en sinds 2011 de Eerste Ondervoorzitter. Hij was tevens vice-fractievoorzitter van de PvdA-fractie in de Senaat. Hij was woordvoerder op de beleidsterreinen van de volksgezondheid en zorg, hoger onderwijs en wetenschapsbeleid, milieu en ruimtelijke ordening en binnenlandse zaken. Van de commissie BZK/AZ was hij van 2007-2011 vice-voorzitter. Van 2011 tot 2013 was hij tevens voorzitter van de Nederlandse afdeling van de Interparlementaire Unie (IPU).