Prof. dr. Kim Putters

Docent en voorzitter raad van advies
secretariaatvz@ser.nl

 

Prof. dr. Kim Putters (1973) is sinds september 2022 voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER). Ook is hij universiteitshoogleraar Brede Welvaart.

Hij was van 2013 tot 2022 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). In diezelfde periode was hij hoogleraar Beleid en Sturing van de Zorg in de Veranderende Verzorgingsstaat bij Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM), van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van 2008 tot 2013 was hij daar hoogleraar Management van zorginstellingen. Hij promoveerde op vraagstukken van beleid en bestuur in de zorg en verrichte onderzoek naar innovaties in zorginstellingen, naar maatschappelijk ondernemerschap en wijk- en buurtgericht werken.

Bij Erasmus Centrum voor Zorgbestuur is Kim betrokken in de rol van docent, en als voorzitter van de raad van advies.