Oemar van der Woerd                             

Onderzoeker
06-13044676
vanderwoerd@eshpm.eur.nl
Verdieping J6

 

Oemar van der Woerd is promovendus bij de sectie Healthcare Governance van Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM), begeleid door prof. dr. Wilma van der Scheer en prof. dr. Roland Bal. Hij was ruim 2 jaar bij de Academische Leergang Zorg Management betrokken in de rol van jr. programmaleider. Zijn onderzoek richt zich op het thema gedeeld besturen in de zorg. Hoe geven zorgorganisaties samen invulling aan de zorg voor de regio? Door middel van participatief etnografisch veldwerk richt zijn onderzoek zich op de handelingsperspectieven van betrokken actoren in praktijken van samenwerken (als werkwoord).

 

Oemar is opgeleid als gezondheidswetenschapper aan ESHPM van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn interesse voor bestuurlijke praktijken in de zorg werd gestimuleerd door het volgen van de master Healthcare Management aan dezelfde faculteit, en de master Beleid & Politiek aan de Erasmus School of Social & Behavioural Science (ESSB) van de EUR.

 

Naast zijn onderzoek over gedeeld besturen in de zorg geeft hij met veel plezier onderwijs in de mastervakken Governance & Strategy, Advance Research Methods, Comparative Health Policy, en de bachelor vakken Wetenschapsfilosofie en Kwalitatief Onderzoek. Tevens is hij betrokken bij de ontwikkeling van een serious game waarbij een virusuitbraak wordt gesimuleerd. In zijn vrije tijd houdt hij zich graag bezig met ontwikkelingen in de Surinaamse gezondheidszorg.