3 februari: Oratie en symposium

bij de aanvaarding van de bijzondere leerstoel 

Leiderschap en Besturing in de Zorg

door Wilma van der Scheer 

 
 
Wilma van der Scheer spreekt haar rede uit. Foto: Yvonne Witte
Op vrijdag 3 februari 2023 heeft Wilma van der Scheer haar ambt aanvaard van bijzonder hoogleraar Leiderschap en Besturing in de Zorg met het uitspreken van een rede. Dat vierden wij met een symposium rond het thema gedeeld leiderschap.
 

Gedeeld leiderschap

Gedeeld leiderschap gaat over hoe strategische verantwoordelijkheden tussen beroepsgroepen en professies te delen in plaats van het gebruikelijke verdelen van verantwoordelijkheden. Hoe geven managers en professionals samen invulling aan de strategische opgaven waar de zorg en de organisatie voor staan? Managers en professionals zijn niet de enigen die hierin een rol hebben. Er zijn vele belanghebbenden, van burgers tot politici. Welke rol is voor hen weggelegd? Hoe realistisch is gedeeld leiderschap?

 

In haar oratie behandelt Wilma van der Scheer de theorie en praktijk van gedeeld leiderschap. Hoe het wordt vormgegeven en wat dat aan vaardigheden vraagt. Op het niveau van de zorgverlening, in teams. Op het niveau van organisaties en tussen organisaties. En op het niveau van de samenleving, in de relatie tussen overheid, veldpartijen en andere maatschappelijke sectoren.
 
 

Symposium

Tim 'S Jongers spreekt tijdens het symposium. Foto Yvonne WitteHet symposium voorafgaand aan de oratie belicht een aantal verschillende invalshoeken op dit thema, onder leiding van dagvoorzitter Roland Bal, hoogleraar Healthcare Governance bij ESHPM. 
Over het leiderschap van ministers en ambtenaren, en welke ontwikkeling hierin te zien is, spreekt hoogleraar Bestuurskunde Paul 't Hart.
Hanneke Beijer is organisatie adviseur en intervisor, en doet onderzoek naar bestuurswisselingen in ziekenhuizen. In hoeverre zien partijen als de medische staf, ondernemingsraad en raad van toezicht zich als onderdeel van de besturing in het ziekenhuis? 
Universitair hoofddocent Iris Wallenburg spreekt over nieuwe rollen die moeten helpen de afstand te overbruggen tussen beleid en praktijk.
Als stem uit de praktijk spreken internist-endocrinoloog Sharita Ramautar over het vernieuwen van de besturingsfilosofie van HMC en Anneke Westerlaken, voorzitter van Branchevereniging ActiZ, over wat het betekent om mee te 'spelen'.
Tim 'S Jongers, politicoloog en publicist, geeft een reflectie op de middag en op wat gedeeld leiderschap volgens hem echt is: iedereen een stem proberen te geven.
 
 
Bekijk hier de bijdragen van:
 

 

Over de leerstoel

De leerstoel Leiderschap en Besturing in de Zorg wordt aan Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam gevestigd vanwege Erasmus Centrum voor Zorgbestuur, waar Van der Scheer directeur van is. Het onderzoek naar bestuur en leiderschap in de zorg krijgt met deze leerstoel een nieuwe impuls. 
 
Erasmus Centrum voor Zorgbestuur is vereerd deze leerstoel te mogen vestigen en trots dat Wilma van der Scheer als eerste bijzonder hoogleraar is benoemd.
Foto's: Yvonne Witte