‘Hoe geven managers en professionals in organisaties samen invulling aan de strategische opgaven van de organisatie?’


 

Shared governance  

 

“Met het begrip shared governance doelen wij op het delen van strategische verantwoordelijkheden tussen beroepsgroepen en organisaties, in tegenstelling tot het verdelen van die verantwoordelijkheid. Onze vragen zijn: hoe geven managers en professionals in organisaties samen invulling aan de strategische opgaven van de organisatie? Hoe geven zorgorganisaties samen invulling aan de zorg voor de regio?”
 

Tegen de achtergrond van de ‘vermaatschappelijking’ van de zorg ontstaan nieuwe strategische vragen en ideeën over de aansturing van de zorg. Steeds minder staan de macht en het aanzien van organisaties centraal, steeds meer komen de ervaringen van medewerkers én cliënten centraal te staan. 


Strategische vragen gaan bijvoorbeeld over samenwerking rondom cliënten (in de keten of het netwerk), substitutie en de bevordering van zelfzorg. Het ingezette beleid stimuleert de ontwikkeling van nieuwe zorgvormen en multidisciplinair samenwerken. Hierbij lijkt een traditionele hiërarchische wijze van aansturing niet langer passend. Er wordt gezocht naar nieuwe vormen van besturing en coördinatie, passend bij de veranderende opvattingen over de verzorgingsstaat, de veranderende relatie tussen burgers en organisaties, patiënten en professionals. Er wordt gezocht naar vormen van shared governance. 

 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Oemar van der Woerd, Msc. De begeleiding is in handen van prof. dr. Roland Bal en prof. dr. Wilma van der Scheer

 

In de operationalisatie van het onderzoek worden twee kanten van het vraagstuk belicht: 

 

  • Wat zich afpeelt in organisaties en tussen beroepsgroepen
  • Wat zich afspeelt tussen organisaties, in regio’s

Lees verder