header afbeelding

Healthcare Potentials

Over het programma

Het opleidingsprogramma ‘Healthcare Potentials’ is bedoeld voor professionals die een vervolgcarrière als zorgbestuurder in de eerste lijn ambiëren. Deelnemers gaan in de beslotenheid van een groep collega’s aan de slag met de uitdagingen waarvoor de zorgsector staat en passen dat toe in hun eigen regionale situatie. Al doende vergroten zij hun bestuurlijke kwaliteiten, inhoudelijke kennis en persoonlijk leiderschap.

 

Doelgroep
Het opleidingsprogramma is toegankelijk voor professionals die de motivatie hebben om het verschil te maken in de eerstelijns zorg voor de regio en de bereidheid om hierin te investeren. Ook beleidsmedewerkers, coördinatoren of managers in de zorg, medewerkers vanuit gemeenten, GGD, patiëntenverenigingen of zorgverzekeraars kunnen zich aanmelden.

De totale groep bestaat uit maximaal achttien deelnemers werkzaam in de regio’s Zuid-Holland Noord, Haarlemmermeer en Amstelland.

De programmaleiding van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur besluit over definitieve deelname en let daarbij naast geschiktheid ook op een gevarieerde samenstelling van de groep wat betreft achtergrond en ervaring.

 

Programmaopzet

Het programma bestaat uit zeven bijeenkomsten van 24 uur (van woensdag 16 uur tot donderdag 16 uur inclusief de overnachting) en een driedaagse studiereis. In het programma worden verschillende werkvormen gebruikt: interactieve colleges, presentaties, analyse-instrumenten van het eigen functioneren, intervisie en bijvoorbeeld literatuur. Voor meer informatie over het programma, zie de brochure.

 

Praktische informatie
  • Start 16 oktober 2019
  • Tijdsinvestering: Zeven bijeenkomsten van 24 uur en een driedaagse buitenlandse studiereis. Deelnemers worden geacht alle bijeenkomsten aanwezig te zijn, tijd te investeren in het werken aan opdrachten tussen de bijeenkomsten in en gedurende het programma te werken aan een veranderopgave in de eigen organisatie / praktijk.
  • Locatie: De onderwijsbijeenkomsten zullen plaatsvinden op een centrale locatie in Nederland.
  • Inschrijfgeld: Aan deelname zijn voor de deelnemers geen kosten verbonden. Het healthcare potentials programma wordt bekostigd uit de NZa-beleidsregel ‘Regionale ondersteuning eerstelijnszorg en kwaliteitsontwikkeling’ (BR/REG-18157). Hiermee kunnen zorgverzekeraars samenwerking binnen de eerstelijnszorg stimuleren. De gelden worden namens alle zorgverzekeraars ingezet en komen ten goede aan alle inwoners van de regio’s Zuid-Holland Noord, Haarlemmermeer en Amstelland, ongeacht waar zij verzekerd zijn.
  • Overige kosten, zoals de binnenlandse reiskosten voor de bijeenkomsten zijn wel voor eigen rekening van de deelnemers.
  • Voor deze opleiding is geen accreditatie aangevraagd. Deelnemers worden geadviseerd tijdig met de eigen beroepsvereniging contact op te nemen over de eventuele mogelijkheden voor het behalen van accreditatiepunten.

Data

Module 1: 16 & 17 oktober 2019

Module 2: 27 t/m 29 november 2019 (buitenlandse studiereis)

Module 3: 15 & 16 januari 2020

Module 4: 12 & 13 februari 2020

Module 5: 13 & 14 mei 2020

Module 6: 10 & 11 juni 2020

Module 7: 23 & 24 september 2020

Module 8: 14 & 15 oktober 2020

 

 

NB. De aanmelding voor het opleidingsprogramma ‘Healthcare Potentials’ 2019/2020 is gesloten.