Programma op maat

Soms staan organisaties voor moeilijke keuzes. Zij verkeren in een cruciale fase die vraagt om het opnieuw doordenken van de structuur en de cultuur van de organisatie, het tegen het licht houden van werkwijzen, samenwerkings- en omgangsvormen. Na een kritieke periode is er bijvoorbeeld behoefte aan herstel, opbouw en nieuwe inspiratie. Dit kan spelen op het niveau van regio's, organisaties, teams en individuen.

 

Speelt er een vraag in uw organisatie, waarvoor een op maat gemaakt programma een oplossing zou zijn? Deze vraag pakken we graag op. Wij kunnen goed uit de voeten met ‘echte’ leervragen, waarbij deelnemers de ruimte krijgen om vraagstukken samen uit te diepen. Op die manier is er eerst dieper inzicht in de problematiek, alvorens te focussen op mogelijke antwoorden. Urgente en maatschappelijk actuele problemen gaan we ook graag aan, mits ze passend zijn bij de expertise van ons Centrum.


Steeds vaker spelen vraagstukken ook op regioniveau. We buigen ons graag over de vraag hoe verschillende zorginstellingen de samenwerking kunnen zoeken en hoe ze netwerken kunnen aansturen.

Wij ontwikkelden maatwerkprogramma's voor onder meer de volgende organisaties:


Leiderschap in de regio

leiderschapsprogramma netwerkzorg

 • Kerngezond Vlissingen

verpleegkundig leiderschapsprogramma

 • regio Gooi & Vechtstreek

Regie in regionale Zorgnetwerken en Zorgketens
Zorg en Zekerheid & REOS 

 

Leiderschap van professionals

 • Diakonessenhuis - voor de medisch managers, managers zorg en bedrijfsvoering en managers van stafdiensten

leiderschapsprogramma voor medici

verpleegkundig leiderschapsprogramma

 • regio Gooi & Vechtstreek
 • VAR Bravis
 • Cordaan - verpleegkundig leiderschap

Gedeeld Leiderschap

Gedeeld Leiderschap in de ouderenzorg

Gedeeld Leiderschap in het ziekenhuis

 • Deventer ziekenhuis
 • VieCuri

Gedeeld Leiderschap in netwerken

 • RondomJou
 • Integrale-GGZ

Gedeeld Leiderschap in de gehandicaptenzorg

 • Amarant

Wilt u meer informatie of bent u geïnteresseerd in een in-company programma voor uw organisatie? Neem contact met ons op via 010 – 408 8554 of info@erasmuscentrumzorgbestuur.nl.

Kennis met waarde voor de praktijk
Voor elk maatwerkprogramma vinden we een eigen evenwicht tussen theoretische kennis, praktijkervaringen en reflectie. De doelgroep, doelstelling en persoonlijke leervragen van deelnemers bepalen mede de vorm en inhoud. Als academisch instituut reiken we daarbij uiteraard kennis aan, maar bovenal helpen we deelnemers te reflecteren op de vraagstukken waarvoor zij zich gesteld zien. We dagen hen uit oplossingen te vinden die passen in hun eigen specifieke context.
Altijd zetten we ervaren docenten in, die state of the art kennis op hun vakgebied combineren met uitgebreide ervaring in het veld van de gezondheidszorg. Onze intervisiebegeleiders en trainers zijn ervaren in het werken met professionals en bekend met de gezondheidszorg.


Voorwaarde om tot resultaten te komen is het scheppen van een veilige leeromgeving. Deelnemers worden uitgedaagd om, soms vanuit weerstand, te vertragen en te reflecteren op de onderlinge verhoudingen. Er wordt ruimte geboden om te experimenteren met nieuwe patronen en met elkaar tot inzichten te komen.

We volgen bij ons onderwijs en onderzoek de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke integriteit 2018.