Maatwerk

Soms staan organisaties voor moeilijke keuzes. Zij verkeren in een cruciale fase die vraagt om het opnieuw doordenken van de structuur en de cultuur van de organisatie, het tegen het licht houden van werkwijzen, samenwerkings- en omgangsvormen. Na een kritieke periode is er bijvoorbeeld behoefte aan herstel, opbouw en nieuwe inspiratie. Dit kan spelen op het niveau van organisaties, teams en individuen.

 

Bij het inslaan van nieuwe wegen kan uw organisatie geholpen zijn met:

Maatwerkprogramma’s 

Persoonlijke begeleiding