Healthcare Potentials gaan door als Healthcare Challengers

15-12-2020

‘Als we patiënten echt de juiste zorg op de juiste plek willen bieden, hebben we elkaar hard nodig,’ concludeert één van de deelnemers van het programma Healthcare Potentials bij de afsluiting dit najaar. Dat de rest deze conclusies deelt blijkt wel: de deelnemers gaan ook na afloop van het programma in netwerkvorm verder met elkaar.


De zorg wordt steeds complexer en voor de oplossingen van ingewikkelde vraagstukken van vandaag en morgen is het noodzakelijk om integraal te denken. Dit betekent over de eigen organisatie grenzen en/of professionele handelen heen. Dit vergt nauwe samenwerking, bestuurlijk leiderschap en eigenaarschap. Daarom startten we in 2019 Healthcare Potentials, een leergang in opdracht van Reos en Zorg en Zekerheid. Speciaal voor professionals die de motivatie hebben om het verschil te maken in de eerstelijnszorg voor de regio en de bereidheid hebben om hierin te investeren.
 

De deelnemers, waaronder huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten en managers van zorginstellingen, werkten gezamenlijk aan uitdagende vraagstukken in de zorg. Het programma richtte zich op zorgverleners en instellingen uit de regio’s Zuid-Holland Noord, Haarlemmermeer en Amstelland. Deelnemers werkten in een jaar tijd aan hun persoonlijk leiderschap en verdiepten hun bestuurlijke en bedrijfskundige kennis van de gezondheidszorg. Ook bouwden ze samen aan een sterk regionaal zorgnetwerk.
 

Lef, visie en verbinding

De uitkomsten van het programma zijn divers, van veel persoonlijke ontwikkeling op het gebied van vaardigheden in verandermanagement en leiderschap tot concrete verbeterprojecten. Zo heeft een deelnemer gewerkt aan betere samenwerking tussen huisarts en specialist ouderengeneeskunde. Iemand anders realiseerde een verbeterde ondersteuning voor een wijksamenwerkingsverband. Daarnaast was er de groep deelnemers die een concreet project gezamenlijk hebben opgepakt: betere huisvesting voor ouderen in de regio en het beter verbinden van de eerstelijnszorg met het sociaal domein.
 

De deelnemers hebben laten zien het lef te hebben om het oude los te laten en zich als leiders op te stellen. Ze hebben een visie ontwikkeld op de zorg van de toekomst en weten de verbinding met anderen te maken. Eén van hen reflecteerde: ‘het programma gaf me de gelegenheid om in contact te komen met huidige én toekomstige bestuurders van verschillende organisaties in de gezondheidszorg. Dat leerde me om organisatieoverstijgend te denken en gaf me een podium om mijn visie te presenteren.’


Samen verder

Een belangrijk resultaat is dat de deelnemers elkaar gevonden hebben in hun gezamenlijke ambitie en hebben uitgesproken in de toekomst de samenwerking te blijven zoeken. Ze zullen samen verder gaan als netwerk van ‘Healthcare Challengers’ en stelden een manifest op waarin ze hun samenwerking bekrachtigen en hun ambities voor projecten in de regio tonen: ‘wij brengen een beweging tot stand en proberen anderen daarbij aan te laten sluiten’ luidt een van de stellingen in het manifest.
 

En hoe gaan wij verder? Wij verkennen samen met de initiatiefnemers op welke wijze we de ingezette beweging zo goed mogelijk kunnen doorzetten. En we blijven contact houden met onze alumni.
 

Bent u zelf ook geïnteresseerd in een meer integrale zorgverlening in uw regio? Wij gaan graag met u in gesprek! Neem contact op via: info@erasmuscentrumzorgbestuur.nl.

Terug