Het lopende programma

Betere zorg met clinical leadership

 

Deelnemende ziekenhuizen 2017-2018

Dit jaar doen er zes ziekenhuizen mee aan het Imagine2 programma met in totaal 23 medisch specialisten. 
De deelnemende ziekenhuizen zijn:

  • Albert Schweitzer Ziekenhuis
  • Deventer Ziekenhuis
  • Jeroen Bosch Ziekenhuis
  • Noordwest Ziekenhuisgroep
  • OLVG
  • Spaarne Gasthuis
 
Persoonlijke groei

Clinical leadership is het hoofdthema van Imagine2. Deelnemers worden uit hun comfortzone gehaald en groeien naar een rol als clinical leader; iemand die het voortouw neemt in de optimalisatie van de kwaliteit van zorg. Iemand die kennis heeft van kwaliteitsverbetering en sparring partner kan zijn van bestuurders. Voor veel deelnemers is dit een nieuwe rol, waarbij inzicht in het eigen functioneren onontbeerlijk is. Zij worden hierin onder meer begeleid door een zelfgekozen mentor die met hen meedenkt en aan wie zij zich kunnen spiegelen. Voor veel deelnemers is dit een nieuwe ervaring. De combinatie van onderdelen - plenaire modules, werken aan een concrete verbetering samen met een team, mentoring, training én de gesprekken met bestuurders - maakt het programma voor deelnemende specialisten uitdagend en inspirerend.

 
Kwaliteit van zorg is een gedeelde zorg
Tijdens drie plenaire modules besteden we aandacht aan gedeelde dilemma’s van medici en bestuurders (raad van bestuur en medisch stafbestuur) bij het sturen op kwaliteit van zorg. Voor bestuurders en medisch specialisten is het plezierig om buiten de ziekenhuissetting om met elkaar van gedachten te kunnen wisselen over thema’s als kwaliteit en veiligheid. Dit jaar zijn we onder meer met Ronnie van Diemen, Inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), in gesprek gegaan over vormen van ‘narratieve verantwoording en beleidsvorming’.
 
Verbeterthema
Binnen het overkoepelend verbeterthema dat ieder deelnemend ziekenhuis centraal heeft gesteld, zijn alle specialisten voortvarend aan de slag gegaan met hun eigen, soms al bestaande, verbetertraject.
 
In de trajecten wordt regelmatig de samenwerking gezocht over de grenzen van het ‘eigen’ medisch specialisme heen en ook verder, buiten de muren van het ziekenhuis (‘netwerkzorg’). Zo neemt één van de clinical leaders het voortouw in de samenwerking tussen gynaecologen, verloskundigen en kraamzorg in het organiseren van integrale geboortezorg en het gezamenlijk ontwikkelen van een app die als digitale reisgids dient voor zwangere vrouwen. Twee andere clinical leaders uit eenzelfde ziekenhuis ontwikkelen samen een geïntegreerd zorgpad voor aandoeningen in het endeldarmgebied, een nauwe samenwerking tussen de afdelingen chirurgie en maag-, darm- en leverziekten.
 
Halverwege het programma hebben de ‘clinical leaders’ al mooie, concrete resultaten geboekt en deze gepresenteerd aan de betrokken (medisch) bestuurders. Die betrokkenheid blijkt een belangrijke steun in de rug voor de deelnemende medisch specialisten voor het succes van de verbetertrajecten én ook in hun ontwikkeling tot clinical leader.